Fortum och Cleantech Invest i strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

– Fortums forsknings- och utvecklingsverksamhet syftar till att både stärka våra nuvarande affärer och skapa nya tillväxtmöjligheter. Cleantech Invest är känt för sina investeringar i miljöteknikföretag i uppstartsskedet och ger naturliga möjligheter till fördelaktiga samarbeten på våra kärnmarknadsområden, säger Heli Antila, Fortums Chief Technology Officer.

Målet med avtalet är både att skapa nya affärsmöjligheter för Fortum och att öka tillväxten och värdeskapandet för företagen i Cleantech Invests portfölj. Kontakterna och samarbetet mellan Fortum och Cleantech Invest-företagen väntas också öka som en följd av avtalet. Exempelvis kan Fortum tillsammans med de innovationsföretag som finns i Cleantech Invests portfölj testa lösningar och produkter i operativ verksamhet, så kallade proof of concept-tester, vid kraftverken eller ute hos kund. Avtalet omfattar dessutom delning av information inom energisektorn samt teknikutvärderingar.

Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest, kommenterar avtalet:
– Det strategiska partnerskapet med Fortum är en viktig milstolpe och något vi är oerhört nöjda med. Fortum har visat att de vill ligga i framkant när det gäller att använda ren energiteknik och energieffektiva lösningar. För oss innebär det dels att företagen i vår portfölj kan hitta en grogrund för nya affärsidéer, dels att de faktiskt får inblick i utmaningarna för morgondagens energibolag – och det är oerhört värdefullt för deras utveckling. Vi räknar med att det här samarbetet på kort tid blir mycket givande för både oss och Fortum.

För mer information, kontakta:
Mikko Huumo, Manager, Growth Projectos, Fortum Oyj, tel: +358 50 3123 935 mikko.huumo@fortum.com
Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest Plc., tel: +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com