Fortum och Cyclife inleder ett partnerskap för tjänster och service inom kärnkraftsavveckling

Fortum och Cyclife Sweden (del av EDF-koncernen) har undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla servicekoncept inom kärnkraftsavveckling och avfallshantering med fokus på den nordiska marknaden.

Genom detta nya partnerskap kommer företagen att kunna använda sina komplementära kompetenser och sin breda erfarenhet inom nukleär avveckling och avfallshantering till att erbjuda ett omfattande servicekoncept och skapa kundvärde genom kostnadsoptimering, riskhantering och färre kontaktvägar.

Med ett omfattande utbud av expertis och tjänster kommer Cyclife och Fortum att kunna stötta kunderna i varje steg av avvecklingsprojekt och med alla större aktiviteter inom respektive område. Företagens gemensamma serviceerbjudanden kommer att inkludera helhetslösningar för avfallshantering och innovativa rivningskoncept inom nukleär avveckling.

”Genom att integrera Fortums konventionella demonteringsmetoder i den nukleära sektorn skapas kostnadseffektiva lösningar och vilket skapar en plattform avveckling på industriell skala”, säger Anni Jaarinen, ansvarig för Decommissioning and Waste inom Fortums Nuclear Services.

“Cyclife Sweden har full tillgång till EDF-koncernens 30-åriga erfarenhet av avveckling inom den egna flottan, och bidrar på så sätt med både kapacitet och kunskap inom nukleär avveckling och med avfallshantering i den lokala avfallsanläggningen i Studsvik”, säger Mats Fridolfsson, VD för Cyclife Sweden.

Partnerskapet reflekterar de båda företagens ambition att erbjuda innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för avfallshantering och avveckling inom kärnkraftsindustrin.

Om Fortum Nuclear Services
Fortum Nuclear Services erbjuder innovativa lösningar för kärnkraftsindustrin som säkerställer hög säkerhet och bästa ekonomiska prestation. Vi erbjuder en bred palett av experttjänster genom ett kärnkraftverks hela livscykel: från förberedelser för nybyggnation hela vägen till avveckling och avfallshantering. Våra innovativa produkter inkluderar högeffektiva tekniker för rening av radioaktiva vätskor (NURES®), avancerad mjukvara för processimulering (Apros®), omfattande underhållsoptimering (ReMaint®) och nya digitala lösningar för att effektivisera kraftverksdrift och träning. Dessutom erbjuder vi en komplett uppsättning av tjänster för säker och ekonomisk avveckling med hållbar avfallshantering. www.fortum.com/nuclearservices

Om CYCLIFE Sweden, part of EDF Group
Launched in 2016, CYCLIFE is the brand created by EDF to carry offers in decommissioning and radioactive waste management. It relies on industrial waste treatment assets in France, Sweden and UK. Cyclife Sweden AB is the Swedish subsidiary of this new international platform. www.cyclife-edf.com

För mer information kontakta
Anni Jaarinen, Head of Decommissioning and Waste, Nuclear Services, +358 40 825 7217