Fortum och Skellefteå Kraft inviger Blaiken, en av Europas största vindkraftsparker

Torsdagen den 7 september invigdes Blaiken med representanter från Fortum, Skellefteå Kraft, BlaikenVind, departement, myndigheter och regeringspartierna. Orsaken till uppslutningen är att Blaiken med sina 99 vindkraftverk inte bara är en av Europas största vindkraftparker med en årlig produktion motsvarande 200 000 lägenheters elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat. Inte minst det senare har tydligt bidragit till en ökad kompetens rörande konstruktion och drift vilket kommer hela branschen till godo.

-Det var sju år sedan vi startade med den första etappen. Sedan dess har en energipolitisk överenskommelse kommit på plats och vi har fördjupat det djupa samarbete med Skellefteå Kraft som vi påbörjade i och med Blaiken vilket gör det extra roligt att vara på plats under invigningen, säger Per Langer, ansvarig för Fortum Sverige.

Blaiken är ett kallt och blåsigt område. Det har inneburit särskilda utmaningar med att bygga i ett klimat som ställer höga krav på den tekniska utrustningen., -Blaiken är Fortums första stora vindkraftsprojekt och bygget av den har bidragit till att öka vår egna kompetens inom vindkraft generellt och de utmaningar som det arktiska klimatet ger specifikt, säger Kari Kautinen, ansvarig för Fortums vindkraft.

Vad är då skälet till att bygga en så stor vindkraftspark i denna miljö? Vindförhållandena är mycket bra med en medelvind på 7,5-8 m/s och närheten till vattenkraft gör det enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

-Vindkraften har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. Blaiken är ett exempel på hur vindkraften har utvecklats mot en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Investeringen i sin helhet är på 3,3 miljarder kronor. Fortums andel är 15 % och Skellefteå Kraft är 85 %.I Sverige bygger Fortum tillsammans med Skellefteå Kraft även en ny vindkraftspark i Solberg på 75 MW. I början av nästa år förväntas Fortums vindkraftsparken i Ulyanovsk tas i drift, den första vindkraftsparken i Ryssland.

Fakta
Skellefteå Kraft och Fortum har tillsammans i bolaget BlaikenVind AB byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker i Blaikenområdet. Arbetet har skett i fyra olika etapper och under 2017 har den fjärde, och sista, etappen avslutats. Blaiken vindkraftpark består nu av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW.

Den årliga produktionen på cirka 714 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i ca 200 000 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor. Ägarandelar, Skellefteå Kraft 85 %, Fortum 15 %.

Blaiken vindkraftpark är klassad som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik. Detta innebär att andra aktörer inom industrin kan komma till Blaiken vindkraftpark för att lära sig, bland annat om det unika avisningssystemet.

Blaiken vindkraftpark i siffror
99 vindkraftverk
Installerad effekt på 247,5 MW
Årlig produktion på ca 714 GWh/år
3,3 miljarder kronor investerade
Bidrag på 15 miljoner euro från NER300
Skapar 32 årsarbetstillfällen
100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4
Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4
Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45