Fortum ökar beredskapen för strömavbrott i Dalarna och Gävleborg

Med anledning av Vasaloppet och SMHI:s varning för mycket hårda vindbyar i Dalarnas och Gävleborgs län under natten mot söndag ökar Fortum beredskapen för strömavbrott i länen.

I samband med kraftiga vindbyar kan träd och grenar blåsa ned och falla på ledningarna, vilket innebär en förhöjd risk för strömavbrott. Samtidigt riskerar det att försämra framkomligheten på vägarna, vilket försvårar för montörerna och kan fördröja felavhjälpningen. Vi har därför beslutat att öka beredskapen, det vill säga se till att vi har fler montörer beredda att snabbt kunna ge sig ut och reparera eventuella fel i elnätet.
Väderprognosen följs som alltid noggrant och resurser anpassas efter behov.
Det aktuella driftläget nås via vår hemsida: fortum.se/stromavbrott eller via mobiltelefon fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.