Fortum om anvisningsavtal

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad branschen gör för att hjälpa kunderna att bli mer aktiva. Den 20 februari kommer ett uppföljningsmöte att hållas. Vi vill nu förklara hur Fortums elhandelsbolag Fortum Markets AB ser på anvisningsavtal och berätta vad vi gör för att uppmuntra våra kunder att göra ett aktivt val av elavtal.

Anvisningsavtal rör enbart kunder som flyttar utan att kontakta Fortum Markets

Alla kunder som kontaktar oss på Fortum Markets  i samband med en flytt får hjälp att välja ett lämpligt elhandelsavtal. Endast de som flyttar in utan att ha kontaktat oss får anvisningsavtal.   Dessa kunder  får dock information via brev i samband med inflyttning där de uppmuntras  att göra ett aktivt val av elavtal.  De kontaktas även via telefon och/eller ytterligare brevutskick. Därefter uppmanar vi löpande kunderna att göra ett aktivt val i vår kommunikation, exempelvis kundtidning, hemsida och brev.

90 procent av våra kunder gör ett aktivt val

Fler än 90 procent av alla Fortums kunder som flyttar har gjort ett aktivt val under det första året efter att de flyttat in. Av de kunder som i dag har anvisningsavtal så bor mer än 80 procent i lägenhet och de kan i dagsläget tjäna cirka 45 kronor per månad genom att göra ett aktivt val om de väljer ett fast pris 1 år. Detta skiljer sig således markant ifrån de tusentals kronor som det har talats om i media.

Aktiva kunder är bra för Fortum

Flyttande kunder är en av Fortums viktigaste målgrupper och vi lägger stort fokus på att få dessa kunder att aktivt välja oss. Vi har pågående kampanjer som bland annat uppmanar våra kunder att även flytta med sitt elavtal. Vi vill att de som gör ett aktivt val att vara kunder hos Fortum skall göra en bra affär och därmed stanna kvar. Det innebär även en bättre affär för Fortum.

Tack vare våra informationsinsatser får vi många kunder att aktivt välja elavtal. Det motiverar oss att som elhandelsbolag bli ännu tydligare i vår kommunikation för att underlätta för kunden att bli en aktiv elkund.

Fredrik Landahl, VD Fortum Markets AB


Fakta: Varför får flyttande kunder anvisningsavtal med Fortum Markets?
Alla kunder som kontaktar Fortums elnätsbolag i samband med flytten får information om att de utöver elnätsavtal också måste välja ett elhandelsbolag.  Om kunden inte själv väljer elhandelsbolag ser elnätsbolaget  till att kunden får ett  s.k. anvisningsavtal med Fortum Markets AB.

Det innebär att den som glömmer att teckna elavtal för sitt nya boende ändå är garanterad att få el. Ingen ska behöva riskera att stå utan el, enligt Svensk lag.

Läs vår kommentar efter första mötet i frågan.

Vår reklamfilm om att välja elleverantör vid flytt.