Fortum omorganiserar sin affärsstruktur från 1 mars 2014

Fortum kommer att förnya sin affärsstruktur från 1 mars 2014. Målet med omorganisationen är att stärka Fortums möjligheter att genomföra företagets strategi i en omgivning i snabb förändring. I den nya strukturen har Fortum fyra rapporteringssegment: Heat, Electricity Sales and Solutions; Power and Technology; Russia; samt Distribution. Fortum kommer att rapportera det finansiella resultatet för första kvartalet 2014 enligt den nya strukturen.

– Med den nya organisationen är vi bättre rustade för att kunna dra nytta av förändringarna i det nuvarande, volatila affärsklimatet. Vi ser också att vi kan hitta bättre synergier mellan våra affärsområden, med den nya strukturen. På så sätt utvecklar vi också vår samlade kompetens genom att skifta ledningsansvar, säger Tapio Kuula, VD och koncernchef för Fortum.

Matti Ruotsala utnämns till Chief Operating Officer (COO) och kommer att verka som VD:s ställföreträdare. Fortums nya finansdirektör (CFO) blir Timo Karttinen. Nya medlemmar av koncernens ledningsgrupp blir Tiina Tuomela, som utnämns till Executive Vice President, Nuclear and Thermal Power Division; Kari Kautinen, Senior Vice President, Strategy, Mergers & Aquisitions och Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Corporate Relations.

Övriga medlemmar av koncernledningen är Tapio Kuula, VD och koncernchef; Matti Ruotsala, COO; Timo Kartinen, CFO, Markus Rauramo i en ny roll som Executive Vice President för divisionen Heat, Electricity Sales and Solutions; Per Langer i en ny roll som Executive Vice President för divisionen Hydro Power and Technology;  Alexander Chuavev, Executive Vice President för divisionen Russia liksom Kaarina Ståhlberg, Chefsjurist, Mikael Frisk, Senior Vice President, HR och IT och Helena Aatinen, Senior Vice President, Communikations

Från och med 1 mars 2014 kommer Fortums fyra rapporteringssegment att vara följande:

Heat, Electricity Sales and Solutions:
Divisionen kommer att omfatta Fortums kraftvärmeverk (CHP), fjärrvärmeverksamhet och företagsaffärer inom värme, sol och elhandel liksom motsvarande privatkundserbjudanden  och Corporate Sustainability. Divisionen kommer att ledas av Markus Rauramo, Executive Vice President, som kommer att rapportera till COO Matti Ruotsala. Markus Rauramo kommer också att vara landsansvarig för Polen, de baltiska länderna och Indien.

Power and Technology:
Power and Technology kommer att omfatta Fortums vattenkraft, kärnkraft och värmekraft, Power Solutions och professionella tjänster, portföljhantering och trading liksom teknologi- och FoU-funktionerna.

Segmentet kommer att bestå av två divisioner:

– Hydro Power and Technology som leds av Per Langer, Executive Vice President, som också fortsätter som landsansvarig för Sverige

– Nuclear and Thermal Power, som leds av Tiina Tuomela, Executive Vice President.

Både Tiina Tuomela och Per Langer kommer att rapportera till COO Matti Ruotsala.

Russia:
Divisionen Russia omfattar Fortums aktiviteter i Ryssland. Divisionen leds av Alexander Chuvaev, Executive Vice President, som också kommer att fortsätta som generaldirektör för OAO Fortum och landsansvarig för Ryssland

Distribution:
Divisionen Distribution kommer att bestå av Fortums elnätsverksamheter. Utöver sitt CFO-uppdrag kommer Timo Karttinen att leda divisionen och också vara landsansvarig för Finland och Norge.

Fortums stabsfunktioner är:

Finans, ledd av Finansdirektör (CFO) Timo Karttinen

Strategi och M&A, ledd av Kari Kautinen, Senior Vice President

Juridik, ledd av Kaarina Ståhlberg, Chefsjurist

HR och IT, ledd av Mikael Frisk, Senior Vice President

Kommunikation, ledd av Helena Aatinen, Senior Vice President

Samhällsrelationer, ledd av Esa Hyvärinen, Senior Vice President

COO Matti Ruotsala, CFO Timo Karttinen och Alexander Chuvaev, EVP Russia Division, liksom cheferna för stabsfunktionerna kommer att rapportera till VD och koncernchef Tapio Kuula.

 

För mer information:

Tapio Kuula, VD och koncernchef Fortum ABP, +358 10 452 4112

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki

Key media

www.fortum.com

Länk till Fortum ledningsgrupp och dess medlemmar finns på:  http://www.fortum.com/en/corporation/corporate-governance/management-team/pages/default.aspx

 

Bakgrundsinformation om nya medlemmar i koncernens ledningsgrupp:

Tiina Tuomela

Senior Vice President, Nuclear & Thermal Power Division

Född 1966. Title. Civilingenjör vid Lappeenranta universitet och MBA, Helsinki School of Economics. Kom till Fortum 1990. Finansdirektör Powerdivisonen 2009-2014 och Finansdirektör Generation 2005-2009. Före detta ledande positioner inom Fortum 2000-2003, såsom controller Fortum Generation Storbritannien. Styrelseledamot i Teollisuuden Voima Oyj och Raskone Oy liksom i flera dotterbolag i Fortumkoncernen.

Kari Kautinen

Senior Vice President, Strategi och Mergers & Acquisitions

Född 1964. Jur. Kand. vid Helsingfors universitet. Kom till Fortum 1998. Har flera års erfarenhet av internationella affärer: Arbetade först som affärsjurist I Sydostasien, flyttade därefter till M&A i Tyskland och därefter till affärsutveckling i Ryssland. Var Vice President M&A inom Fortum mellan 2007-2012 och har varit chef för Strategi och M&A sedan 2012. Styrelseledamot i TGC-1, OAO Fortum och ett antal andra Fortumägda verksamheter i Ryssland.

Esa Hyvärinen

Senior Vice President, Samhällsrelationer

Född 1967. Magisterexamen i Ekonomi och Magisterexamen i Agronomi (Skogsekonomi) vid Helsingfors universitet. Kom till Fortum som Vice President Samhällsrelationer 2006. Före det chef för Återvinnings- och Miljöenheterna vid de europeiska pappersindustriernas organisation i Bryssel 2000-2006 och som Senior Advisor vid det finska Handels- och Industridepartementet 1997-2000.