Fortum öppnar Lettlands första storskaliga biobränsleeldade kraftvärmeverk

Lettlands och Finlands presidenter, Andris B?rzi?š och Sauli Niinistö, invigde på onsdagen Fortums nya kraftvärmeverk i den lettiska staden Jelgava. Det nya kraftverket är biobränsleeldat och kommer att producera värme till det lokala fjärrvärmenätet och el. Anläggningen ersätter gammal, gaseldad värmeproduktion vilket sänker CO2-utsläppen med cirka 44 000 ton årligen.

Totalt har kraftvärmeverket en kapacitet om 23MW el och 45MW värme och kommer att procudera 110 GWh el och 230 GWh värme per år. Bygget inleddes under augusti 2011 och har totalt omfattat 570 000 arbetstimmar. Fortums totala investering anläggningen uppgår till cirka 70 miljoner euro.