Fortum planerar att flytta delar av verksamheten i Sveg och i Örebro till Stockholm

Anledningen till den planerade flytten av verksamheterna till Stockholm är närheten till och förbättrad kommunikation med andra funktioner inom Fortum, framförallt marknadsanalys.

Samtidigt gör en liknande flytt av driftcentralen i Muhos (Pyhäkoski) till Espoo. Även här blir samtliga medarbetare erbjudna nya tjänster i Espoo. Genomförd förändring planeras till 1 oktober 2011.

För ytterligare information kontakta
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, tel: 0703 445 332
Toni Kekkinen, chef för vattenkraft och elhandel inom Fortum, tel: 0703 445 671