Fortum planerar storinvestering i Untra

Fortum planerar att investera 450 miljoner kronor i en ny vattenkraftsstation vid Untra i Tierps kommun. Den befintliga kraftstationen är byggd 1918 och flera av dess turbiner har i praktiken tjänat ut. Med en modern anläggning skulle effektiviteten vid kraftstationen kunna ökas avsevärt. Produktionen av förnybar el kan öka med 36 miljoner kilowattimmar efter investeringen.

Fortum planerar att bygga om vattenkraftsstationen i Untra för att förnya och öka produktionen. Vattenkraft ger inga utsläpp och bidrar därmed inte till växthuseffekten. Trots detta har investeringar i ny vattenkraftsproduktion varit låga de senare åren.

Regeringen har uttalat ambitionen att stödja effektivisera befintlig vattenkraft. Den utbyggnad Fortum planerar skulle öka elkraftsproduktionen i Untra från 270 GWh till 306 GWh genom att ett effektivare utnyttjande. Detta innebär en ökning med 36 miljoner kilowattimmar per år. Enkelt uttryckt kommer samma vattenmängd att ge mer energi eftersom moderna maskiner har bättre verkningsgrad än de gamla turbinerna som sitter i kraftverket idag.

– Genom investeringen kan vi trygga fortsatt drift av vattenkraftstationen i Untra och samtidigt effektivisera produktionen. Investering är ett viktigt led i Fortums strävan att utveckla vattenkraften i Sverige, säger Peter Altzar, ansvarig för Fortums vattenkraft i Dalälven

Kraftstationen ligger vid ett så kallat Natura 2000-område. Detta innebär att miljökonsekvenserna av utbyggnaden och själva byggprojektet kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Bland annat har projektet utformats så att man kan säkerställa att vattenflödena till Båtfors, kommer att hållas på oförändrad nivå. Investeringen kommer att göra att man bättre än hittills kan trygga de miljöbehov som finns i Båtfors, inte minst när det gäller vattenflöden.

– Framför allt i Untra är miljöaspekterna viktiga för oss. Fortum är angelägna om att minimera miljöpåverkan. Vi har redan genomfört en miljöbedömning och kommer längre fram att genomföra en komplett miljökonsekvensbeskrivning. I samband med miljödomsprocessen kommer vi också att träffa olika experter och intressegrupper för att inhämta alla synpunkter. Vi är beredda att göra stora ansträngningar för att hitta bästa möjliga miljömässiga lösningar, säger Peter Altzar.

Totalt kommer projektet att generera 60-70 årsarbetstillfällen, varav flertalet är olika typer av byggnadsarbeten.

Om tillståndsprocessen kan genomföras utan större fördröjningar är planen att bygget ska kunna inledas 2010. Byggtiden är beräknad till cirka tre år, varför en modern vattenkraftsstation i Untra kan vara klar att ta i drift 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Agneta Molinder, presschef Fortum, tel: 08-671 7134, mobil: 070 344 53 32
Peter Altzar, ansvarig för Fortums vattenkraft i Dalälven, mobil: 070 633 83 47