Fortum säljer sin elnätsverksamhet i Finland till Suomi Power Networks för 2,55 miljarder euro

Fortum har beslutat att sälja sin elnätsverksamhet i Finland till Suomi Power Networks Oy, som ägs av ett konsortium bestående av de finska pensionsfonderna Keva (12,5%) och LocalTapiola Pension (7,5%) tillsammans med de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40%) och Borealis Infrastructure (40%).

Försäljningspriset är 2,55 miljarder euro skuldfritt. Fortum räknar med att försäljningsprocessen är avslutad under första kvartalet 2014, efter att nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter erhållits och enligt överenskomna villkor mellan köpare och säljare. Fortum räknar med att bokföra en försäljningsvinst på 1,8-1,9 miljarder euro, motsvarande 2 euro per aktie, till ESD-divisionens resultat för första kvartalet 2014. Totalt 320 anställda kommer att följa med verksamheten i samband med överlåtelsen med bibehållna anställningsvillkor.

Fortums beslut att sälja den finska elnätsverksamheten kommer inte att påverka företagets 640 000 elnätskunder. Då affären avslutas kommer kunderna att följa med verksamheten till den nya ägaren med gällande villkor.

Fortums beslut att sälja sin elnätsverksamhet i Finland är ett resultat av den strategiska utvärdering som genomförts av olika alternativ för verksamhetens framtid. Fortum publicerade ett pressmeddelande i samband med fullföljandet av utvärderingen idag, den 12 december. Fortum förbereder också en tänkbar försäljning av elnätsverksamheten i Sverige och Norge. Beslutet att slutföra den processen är bland annat beroende av utvecklingen på marknaden och den nationella regleringen i dessa båda länder.

Fortums finska elnätsverksamhet består av två separata nätbolag som dock styrs gemensamt: Fortum Espoo Distribution Oy, med elnät i Esbo stad samt omgivande kommuner och elnätet i Joensuu, och Fortum Sähkönsiirto Oy, med ett antal nätområden i södra och västra Finland, men också i nordvästra Finland. Den sammanlagda längden av elnäten i de två bolagen uppgår till 79 000 kilometer och sammanlagt distribueras 12,6 TWh el till kunderna. Fortums marknadsandel för lokalnät i Finland är cirka 20%.

Nyckeltal för Fortums finska elnätsverksamhet:

Miljoner euro

2012

LTM

Omsättning

321

325

Jämförbart   rörelseresultat

101

94

Jämförbar   EBITDA

154

154

Nettotillgångar   (vid periodens slut)

726

749

Bruttoinvesteringar

157

142

– Vår elnätsverksamhet är i mycket bra skick och är värd att få utvecklas vidare som en kärnverksamhet på egen hand. Vi är nöjda med att ha funnit en köpare som har en djup förståelse för den sociala betydelsen av infrastrukturtillgångar och är angelägen att utveckla tillförlitliga elnät och tjänster för våra kunder. Den här affären visar också tydligt att Finland är ett attraktivt land för långsiktiga investerare, säger Fortums koncernchef Tapio Kuula.

– Vi på Fortum kan skapa bästa möjliga värde för våra kunder, aktieägare och samhället i stort i våra konkurrensutsatta verksamheter. Vår ambition är att växa i enlighet med får strategi inom kraftproduktion med låga CO2-utsläpp, energieffektiv kraftvärme liksom innovativa erbjudanden till våra kunder, sammanfattar Tapio Kuula.

Deltagarna i det köpande konsortiet har tillsammans mer än 40 års erfarenhet av förvärv och drift av elnät. Genom deras gedigna erfarenhet delar alla delägare en djup förståelse för den sociala betydelsen av infrastruktur och de är inriktade på fortsatt bra samarbete med alla intressenter som följer med investeringen.

Fortum Corporation

Helena Aatinen

Senior Vice President, Corporate Communications

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki

Media

www.fortum.com

Mer information:

Tapio Kuula, President and CEO, tel. +358 10 45 24112

Corporate Communications: Helena Aatinen, Senior Vice President, +358 10 45 20480,

Corporate Communications: Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör Sverige, +768 66 77 25

Investor Relations: Sophie Jolly, Vice President, tel. +358 10 45 32552

En presskonferens (på finska) kommer att hållas klockan 11.00 (EET) på Fortums huvudkontor, Keilaniementie 1, Esbo. Presskonferensen kommer också att sändas som webcast på Fortums finska webbplats (www.fortum.com/fi)

En internationell telefonkonferens (på engelska) för analytiker och investerare kommer att hållas klockan 14.30 (EET) samma dag. Telefonnumren för telefonkonferensen är:

Från Europa: +44 (0)20 3427 0503

Från USA: +1 212 444 0481

Deltagarkod: 3501655

En inspelning av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig under en vecka. Telefonnumret till inspelningen är: +44 (0)20 3427 0589 från Europa och + 1 347 366 9565 från USA. Deltagarkoden för bägge nummer är: 3501655

Mer information om Suomi Power Networks ägare:

 Keva www.keva.fi/en/Pages/Default.aspx

 LocalTapiola Pensionwww.lahitapiola.fi/wwweng/briefly

 First State Investmentswww.firststateinvestments.com

Borealis Infrastructure Management Inc. – www.borealis.ca

 

Mer information om Fortum:

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. I enlighet med företagets strategi är vårt mål att bygga på vår starka nordiska kärna, skapa solid lönsamhet i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt.

Fortum är det ledande elnätsföretaget i Norden med över 1,6 miljoner elnätskunder: 903 000 i Sverige, 640 000 i Finland och 102 000 i Norge. Elnätsverksamhet är en nationellt reglerad verksamhet. Inom Fortum är affärsområdet Distribution en del av koncernend ESD-division (Electricity Solutions and Distribution) som också ansvarar för elhandel.

Fortum är det näst största elhandelsbolaget i Norden med cirka 1,2 miljoner elhandelskunder i Finland, Sverige och Norge. Elhandel är en konkurrensutsatt verksamhet och det finns sammanlagt 350 elhandelsbolag i de nordiska länderna.

Fortums största division, Power, består av Fortums kraftproduktion, marknadshandel och utveckling av krafttillgångar liksom experttjänster för kraftbranschen. Fortums Heatdivision utgörs av kraftvärmeproduktion, fjärrvärmeverksamhet och värmelösningar (B2B) i Norden och andra delar av Östersjöområdet. Divisionen Russia består av produktion och försäljning av kraft och värme i Ryssland.

Under 2012 omsatte Fortum 6,2 miljarder euro och det jämförbara resultatet var 1,7 miljarder euro. Antalet anställda uppgår till ca 10 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq OMX Helsinki. Mer information; www.fortum.com