Fortum säljer sin minoritetsägarandel i energibolaget Härjeåns Kraft

 

Fortum säljer sin ägarandel på 47.9 % i det svenska energibolaget Härjeåns Kraft till det finska energibolaget Oy Herrfors Ab, ett företag i Katternögruppen. Försäljningen ligger i linje med Fortums ambition att stärka sitt strategiska fokus genom att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten, t ex minoritetsägarandelar, och är en del av Fortums effektivitetsprogram som lanserades i oktober 2012.

Försäljningspriset uppgår till 445 miljoner kronor (ca 52 miljoner euro) och transaktionen beräknas vara genomförd i början av juli. Vinsten från försäljningen på ca 130 miljoner kronor (ca 15 miljoner euro) kommer att tillföras affärsenheten Distributions finansiella resultat för det tredje kvartalet 2013.

Fortum har varit en minoritetsägare i Härjeåns Kraft sedan slutet av 1990-talet. Härjedalens kommun äger 36,6 % i företaget och 15,5 % av aktierna är fördelade mellan privata aktieägare.

Härjeåns Kraft distribuerar el till 26 700 nätkunder i Mellansverige, producerar el från nio vattenkraftstationer och har en egen elhandelsverksamhet. Härjeåns Kraft har 90 anställda och omsättningen var 597 miljoner kronor under 2012 (ca 70 miljoner euro).

Fortum
Koncernkommunikation

För mer information, kontakta gärna:
Bengt Johansson, Ansvarig för reglering och strategier, Distribution Sverige, Fortum, tel. 070-654 11 97
Anna Lidberg, Kommunikationsansvarig, Electricity Solutions and Distribution-divisionen, Fortum, tel. 070-215 96 26