Fortum säljer sin minoritetsandel i Infratek ASA till Triton

Fortum har ingått en överenskommelse om att sälja sin 33-procentiga ägarandel i det norska Infratek ASA till en fond som förvaltas av Triton. Försäljningspriset uppgår till cirka 37 miljoner euro (324 miljoner SEK).

Försäljningen ligger i linje med Fortums ambition att stärka sitt strategiska fokus genom att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten, t ex minoritetsägarandelar, och är en del av Fortums effektivitetsprogram som lanserades i oktober 2012.

Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013. Fortums vinst från försäljningen uppgår till cirka 10 miljoner euro och kommer att tillföras divisionen Powers resultat för tredje kvartalet 2013. Affären är avhängig godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.

Infratek ASA är den ledande leverantören inom byggnation, drift och underhåll av infrastruktur i Norden. Infratek Group tillhandahåller en lång rad tjänster inom elkraft, kollektivtrafik, fibernät, fjärrvärme, belysning, tekniska högsäkerhetslösningar.

Infratek ASA har 1 700 anställda i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Under 2012 omsatte företaget 2,8 miljarder NOK. Infratek är börsnoterat i Oslo.

Fortum har varit minoritetsägare i Infratek ASA sedan 2009, när Fortums verksamhet inom byggnation och underhåll av infrastrukur i Sverige, Finland och Norge kombinerades med Infratek. Genom transaktionen erhöll Fortum en ägarandel på 33 procent i bolaget.

Tritons fonder investerar i och utvecklar mellanstora företag med säte i norra Europa. De fokuserar på verksamheter inom tre områden: industri, affärstjänster samt konsument- och hälsa.

Fortum
Koncernkommunikation

För ytterligare information, kontakta gärna:
Timo Karttinen, Executive Vice President, Electricity Solutions and Distribution-divisionen, Fortum, tel. +358 50 453 6555
Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum Skandinavien, 076 – 866 77 25