Fortum säljer sin norska elnäts- och värmeverksamhet

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group, börsnoterade i Oslo, och värmeverksamheten i Norge till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Beslutet att sälja elnätsverksamheten i Norge är kopplad till den strategiska utvärdering av framtida alternativ för elnäten som genomfördes 2013. Inom värmeverksamheten fokuserar Fortum på storstadsområden med potential för krafvärmeutveckling. Utöver detta har Fortum kommit överens om att sälja sina aktier i Fredrikstads Energi AS (49%) och Fredrikstads EnergiNett AS (35%) till Hafslund Group.

Det totala värdet av affären uppgår till 340 miljoner euro på skuld och kassafri bas. Fortum räknar med att slutföra försäljningen under andra kvartalet 2014 efter att nödvändiga godkännanden och erforderliga villkor har uppnåtts. Fortum räknar med att bokföra en försäljningsvinst på uppskattningsvis 70 miljoner euro, motsvarande 0,08 euro per aktie, i resultatet för det andra kvartalet 2014. Reavinsten kommer att bokföras i segmenten Distribution respektive Heat and Electricity Sales and Solutions.

Den sammanlagda omsättningen för de norska elnäts- och värmeverksamheterna uppgick under 2013 till 105 miljoner euro. Det jämförbara resultatet från verksamheten var 24 miljoner euro och jämförbart EBITDA var 39 miljoner euro. De sammanlagda nettotillgångarna uppgick i slutet av 2013 till 247 miljoner euro.

Fortums norska elnät finns i Østfold i sydöstra Norge och distribuerar ca 2,6 TWh el till uppskattningsvis 103 000 kunder. Eldistributionen till kunderna kommer att fortsätta som vanligt och totalt 96 anställda kommer att fortsätta sitt arbete i den sålda verksamheten.

Fortums värmeverksamhet i Norge består av värmeproduktionen och försäljning liksom fjärrvärme och fjärrkyla. Värmeproduktionen sker framför allt i värmepumpar och företagsanknutna värmeanläggningar med en sammanlagd kapacitet om 210 MW. Under 2013 levererade Fortum 215 GWh fjärrvärme och 63 GWh fjärrkyla till de norska kunderna. Verksamheten är framför allt lokaliserad i Osloområdet och Akershus. Leveranserna av värme och kyla till kunderna kommer att fortsätta utan uppehåll fram till överlåtelsen alla de totalt 14 anställda kommer att följa med de avyttrade verksamheterna.

Fortums 34%-iga ägarandel i det norska energibolaget Hafslund ASA ingår inte i försäljningen. Dessutom kommer Fortum att fortsätta att sälja el och att utveckla och erbjuda relaterade tjänster till elhandelskunder i Norge som förut.

För mer information:
Timo Karttinen, CFO, tel. +358 10 453 6555
Koncernkommunikation: Fredrik Karlsson, Vice President Scandinavia, +46 768 66 77 25
Investor Relations: Sophie Jolly, Vice President, tel. +358 10 45 32552