Fortum säljer sina aktier i Swedegas AB till EQT Infrastructure

Fortum har träffat avtal med delägarna av det svenska bolaget Swedegas AB om att sälja sina aktier till EQT Infrastructure. Fortum äger 20,4 procent av aktierna i Swedegas. Övriga delägare är tyska E.ON, norska Statoil och danska Dong Energy.

Affären ska godkännas av Konkurrensverket i Sverige innan den kan avslutas och detta väntas ske under första kvartalet 2010.

Försäljningen av aktierna kommer att bokföras i Fortums finansiella resultat för första kvartalet 2010. Enligt överenskommelse med övriga parter kommer inga ytterligare uppgifter av finansiellt slag att redovisas i detta skede.

Swedegas är ett svenskt gastransmissionsbolag. Bolagets transmissionsnät omfattar 390 kilometer som sträcker sig över den svenska västkusten från Dragör i Danmark till Stenungsund i Sverige. Under 2008 uppgick bolagets försäljningsintäkter till 218 miljoner kronor (cirka 21 miljoner euro). Bolaget har 24 anställda. Huvudkontoret av Swedegas ligger i Göteborg.

Försäljningen av aktieinnehavet sker i enlighet med Fortums strategi att koncentrera sig på kärnverksamheten.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Seppo Aho, Fortum Heat Division, mobiltelefon +358 50 452 9244

Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling – nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se