Fortum satsar på vindkraft

Energibolaget Fortum planerar tillsammans med Orsa Besparingsskog att bygga en vindkraftpark i Noppikoskiområdet i Orsa Finnmark, Dalarna, ett område som bedömts vara ”Riksintresse för vindkraft”.

Planerna omfattar upp till 8 vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Den beräknade årsproduktionen uppgår till 50 miljoner kWh – eller motsvarande den el som 10 000 genomsnittslägenheter gör av med per år. Investeringen uppgår till, beroende på vindkraftsparkens slutliga storlek, 200-300 miljoner kronor och är ett samarbete där Fortum och markägaren Orsa Besparingsskog har 50 procents ägarandel vardera.

Platsen är synnerligen lämplig för vindkraftproduktion, konstaterar Peter Altzar, ansvarig för Fortums kraftproduktion i Dalarna. Dels är vind- och naturförhållandena närmast ideala, dels finns det i stort sett inte några fast boende i närheten som kan störas av skuggor och ljud från kraftverken.

Ytterligare en faktor som gör platsen idealisk är det faktum att Fortum alldeles i närheten har två vattenkraftstationer, Noppikoski och Vässinkoski, vilket gör att man kan samköra vattenkraft och vindkraft och att det redan finns infrastruktur för att ansluta kraftverken till elnätet – en faktor som annars ofta är fördyrande för vindkraft.

Satsningen på vindkraft är för Fortum en del i den långsiktiga satsningen på CO2-fri produktion, säger Göran Hult, ansvarig för Fortums kraftproduktion i Sverige.

Sedan år 2000 har Fortum investerat 65 miljarder kronor i CO2-fri produktion. Hittills har det framför allt handlat om väl beprövad teknik som kärnkraft och vattenkraft – och dessa kraftslag fortsätter att vara viktiga för Fortum.

Vi investerar miljardbelopp i att uppgradera befintlig vattenkraft, men kompletterande förnybara energikällor kommer att bli allt viktigare, konstaterar Göran Hult. Vindkraftparken i Orsa Finnmark är ett viktigt steg i den riktningen. Vi tittar på alla förnybara energiformer och är övertygade om att åtskilligt kommer att hända de närmaste åren.

På tisdagen hålls ett samrådsmöte på platsen för att informera de kringboende om planerna och svara på frågor. Om investeringsplanerna fullföljs kommer det första vindkraftverket att vara färdigt 2009.

För mer information kontakta
Peter Altzar, Area Manager, Fortum Generation Dalarna, tfn: 0706-338347
Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, tfn: 0703-445332

Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster – idag och i framtiden.

Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. Ytterligare information: www.fortum.se.