Fortum sjösätter Nordens största pilotprojekt för energilagring

Energilager av olika slag är en viktig del av ett kraftsystem som har mycket väderberoende och småskaligt producerad el. Hur väl det fungerar i praktiken är däremot något som det inte finns så mycket konkret erfarenhet av. I början av mars i år inledde därför Fortum ett banbrytande experiment med ett virtuellt kraftverk baserat på efterfrågeflexibilitet. Kraftverket byggs tillsammans med kunderna och dess kapacitet erbjuds det finska elnätsföretaget Fingrid – det hjälper alltså till att upprätthålla balansen i kraftsystemet. Nu utökas det alltså.

Syftet är att testa hur väl batterier egentligen fungerar som energilager i kraftsystemet samtidigt som projektet även kommer att undersöka vilka andra möjligheter som energilagring i batterier erbjuder – såväl de enskilda kunderna som samhället i stort. I projektet kommer ett litium-jonbatteri med en effektkapacitet på 2 megawatt (MW) och en energikapacitet på 1 megawattimme (MWh) att installeras på Fortums kraftvärmeverk i Suomenoja i Esbo som ligger utanför Helsingsfors. Tatu Kulla som är verksamhetsansvarig på Fortum berättar att de i projektet kommer att pröva sig fram för att se hur batteriet kan användas optimalt i kombination med produktion och med det virtuella kraftverket.

Planeringen av batteriprojektet i Suomenoja har inletts och målsättningen är att påbörja installation av batteriet i september 2016. Testanvändning av batteriet som energilagring kommer att inledas i oktober. Batteriet kommer att levereras av det franska företaget Saft vilka är specialiserade på tekniskt utmanande batterilösingar. Projektets investeringskostnad uppgår till ungefär två miljoner euro och finska staten står för en tredjedel av detta i form av ett investeringsbidrag. Suomenoja är en utmärkt testmiljö för denna pilot eftersom kraftvärmeverket redan har en bergvärmepump installerad som producerar 300 000 MWh värme, det är lika mycket som 15% av Esbos behov av fjärrvärme. Utöver detta är redan produktionen av ett av Finlands största värmebatterier på gång vid verket. Det värmebatteriet kan lagra 800 MWh värme. Detta motsvarar värmeanvändningen i 13 000 enfamiljshus per dag.

När mängden variabel energiproduktion som sol och vind ökar så kommer också behovet av regleringsmöjligheter för att få balans i systemet att öka, och däribland lagringsmöjligheter. När det är soligt och blåsigt kommer det att finnas mycket energi att tillgå, kanske mer än vad som behövs, därför är det vettigt att kunna lagra energi. Men det behöver även testas i praktiken och för vår egen del behöver vi även utveckla hållbara affärsmodeller kopplade till energilagring, både för företag och privatkunder.

Lagring av elektricitet är del av framtidens energisystem, den så kallade solekonommin. Med lagring av elektricitet kan tillgång och efterfrågan på elnätet bättre balanseras och batterierna kan även fungera som en stabilisator för nätet vid fel som uppstår. Andra fördelar som batterier har är att de snabbt kan installeras och är flexibla, dessutom minskar de behovet av fossileldad produktion vid belastningstoppar. I arbetet med att testa lösningar där energilager och efterfrågeflexibilitet kombineras med småskalig produktion har Fortum även en anläggning i Sverige tillsammans med Humlegården Fastigheter berättar Per Harsem, som är ansvarig för Fortums solcellslösningar i Sverige.

Utvecklingen av det energisystem som vi är på väg emot är spännande och många av de lösningar som det talas om behöver vidareutvecklas och testas i större skala. Projekt av denna typ är viktiga för att vi ska kunna gå från vision till praktiskt fungerade lösningar.

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige