Fortum slutför den strategiska utvärderingen av elnätsverksamheten

Fortum har slutfört den utvärdering av elnätsverksamhetens framtid som sattes igång i januari 2013. Noggranna överväganden har  lett till slutsatsen att en försäljning av elnätsverksamheten är den bästa lösningen för både elnätsverksamheten och dess kunder, liksom för Fortums aktieägare och andra affärsben. Genom att fokusera på produktion och försäljning av el- och värme uppskattas Fortums långsiktiga värdeskapande förbättras. Fortum utvärderar nu försäljningsalternativen land för land.

– Vår slutsats är att en försäljning av elnätsverksamheten kommer att ge oss en större strategisk frihet och förbättra våra möjligheter till högre värdeskapande. Under utvärderingsprocessen har vi noggrant granskat alla alternativ för att landa i den bästa lösningen för både Fortum och elnätsverksamheten. Jag är helt övertygad om att vi nu kommit till rätt slutsats också från elnätskundernas och samhällets perspektiv. Utvecklingsmöjligheterna inom elnätsverksamheten är bättre om verksamheten kan utvecklas fullt ut från dess egna utgångspunkter, säger Fortums koncernchef Tapio Kuula.

Resultatet från utvärderingen kommer inte att påverka Fortums elhandelskunder. Fortum kommer att fortsätta att utveckla sin elhandelsverksamhet som en viktig del av företagets strategi och att erbjuda innovativa produkter och tjänster till våra 1,2 miljoner elhandelskunder i de nordiska länderna också i framtiden.

Fortums mål är att stärka balansräkningen och förbereda för framtida tillväxt. I enlighet med strategin söker Fortum tillväxt inom kraftproduktion med låga CO2-utsläpp, energieffektiv kraftvärmeproduktion och – försäljning samt innovativa erbjudanden till våra kunderna. Norden och länderna kring Östersjön liksom Ryssland är Fortums geografiska hemmamarknad, men företaget söker affärsmöjligheter också på annat håll, i enlighet med strategin.

– I linje med globala megatrender såsom ständigt ökande miljömässiga utmaningar, en pågående förskjutning av den globala ekonomiska tyngdpunkten samt stark teknologisk utveckling, genomlider energisektorn just nu en turbulens som fått extra bränsle från den ekonomiska krisen. Men det innebär också att möjligheter kan uppstå som endast de företag som står finansiellt stabila kan ta tillvara, konstaterar Tapio Kuula.

Fortum Distributions omsättning för senaste tolvmånadersperioden i slutet av tredje kvartalet 2013 var 1 105 miljoner euro, det jämförbara resultatet uppgick till 356 miljoner euro och jämförbart EBITDA var 575 miljoner euro. Detta motsvarade 18% av Fortums omsättning och 20% av det jämförbara resultatet. Fortum Distributions investeringarna uppgick under samma period till 285 miljoner euro och nettotillgångarnas värde var 3 786 miljoner euro. I slutet av tredje kvartalet 2013 hade elnätsverksamheten 1,6 miljoner kunder i Finland, Sverige och Norge och antalet anställda uppgick till 860 personer.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. I enlighet med företagets strategi är vårt mål att bygga på vår starka nordiska kärna, skapa solid lönsamhet i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt.

Fortum Corporation

Helena Aatinen

Senior Vice President, Corporate Communications

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki

Media

www.fortum.com

Mer information:

Tapio Kuula, President and CEO, tel. +358 10 45 24112

Corporate Communications: Helena Aatinen, Senior Vice President, +358 10 45 20480,

Corporate Communications: Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör Sverige, +768 66 77 25

Investor Relations: Sophie Jolly, Vice President, tel. +358 10 45 32552

En presskonferens (på finska) kommer att hållas klockan 11.00 (EET) på Fortums huvudkontor, Keilaniementie 1, Esbo. Presskonferensen kommer också att sändas som webcast på Fortums finska webbplats (www.fortum.com/fi)

En internationell telefonkonferens (på engelska) för analytiker och investerare kommer att hållas klockan 14.30 (EET) samma dag. Telefonnumren för telefonkonferensen är:

Från Europa: +44 (0)20 3427 0503

Från USA: +1 212 444 0481

Deltagarkod: 3501655

En inspelning av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig under en vecka. Telefonnumret till inspelningen är: +44 (0)20 3427 0589 från Europa och + 1 347 366 9565 från USA. Deltagarkoden för bägge nummer är: 3501655

En direktsänd webcast (ljud) av konferensen kommer att vara tillgänglig tillsammans med presentationen av bilder på Fortums webbplats: www.fortum.com/investors

Mer information om Fortum:

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. I enlighet med företagets strategi är vårt mål att bygga på vår starka nordiska kärna, skapa solid lönsamhet i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt.

Fortum är det ledande elnätsföretaget i Norden med över 1,6 miljoner elnätskunder: 903 000 i Sverige, 640 000 i Finland och 102 000 i Norge. Elnätsverksamhet är en nationellt reglerad verksamhet. Inom Fortum är affärsområdet Distribution en del av koncernend ESD-division (Electricity Solutions and Distribution) som också ansvarar för elhandel.

Fortum är det näst största elhandelsbolaget i Norden med cirka 1,2 miljoner elhandelskunder i Finland, Sverige och Norge. Elhandel är en konkurrensutsatt verksamhet och det finns sammanlagt 350 elhandelsbolag i de nordiska länderna.

Fortums största division, Power, består av Fortums kraftproduktion, marknadshandel och utveckling av krafttillgångar liksom experttjänster för kraftbranschen. Fortums Heatdivision utgörs av kraftvärmeproduktion, fjärrvärmeverksamhet och värmelösningar (B2B) i Norden och andra delar av Östersjöområdet. Divisionen Russia består av produktion och försäljning av kraft och värme i Ryssland.

Under 2012 omsatte Fortum 6,2 miljarder euro och det jämförbara resultatet var 1,7 miljarder euro. Antalet anställda uppgår till ca 10 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq OMX Helsinki. Mer information; www.fortum.com