Fortum slutför försäljningen av den norska elnätsverksamheten

 

Fortum har idag slutfört försäljningen av företagets norska elnätsverksamhet till Hafslundkoncernen, som är noterad på Oslobörsen. Transaktionen har erhållit alla nödvändiga tillstånd från myndigheter och erforderliga villkor i försäljningen har mötts.

I april meddelade Fortum också att företagets värmeverksamhet i Norge säljs till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Den transaktionen beräknas vara slutförd i slutet av juni 2014.

Det totala värdet på bägge affärerna är 340 miljoner euro på skuld- och kassafri bas, varav cirka 200 miljoner euro rör elnätsaffären vilken slutfördes med Hafslund idag. Som meddelades den 8 april räknar Fortum med att bokföra en reavinst på totalt ca 70 miljoner euro från samtliga norska transaktioner, vilket motsvarar 0,08 euro per aktie, i dess resultat för andra kvartalet 2014. Reavinsten kommer att rapporteras i segmenten Fortum Distribution respektive Heat, Electricity Sales and Solutions.

Sammanlagt 84 anställda kommer att fortsätta sitt arbete i den en nu sålda verksamheten. Verksamhetens cirka 103 000 elnätskunder kommer att fortsätta att betjänas utan påverkan efter slutförd affär. Fortum fortsätter att sälja el och att utveckla och erbjuda relaterade tjänster till företagets elhandelskunder i Norge precis som tidigare.

”Vi är nöjda med att slutföra denna affär. Ett varmt tack till våra elnätskunder och våra anställda inom Distribution Norge för de år vi delat tillsammans”, säger Fortums finansdirektör Timo Karttinen, som också ansvarar för Fortums Distributionsverksamhet.

Beslutet att sälja Fortums norska elnätsverksamhet är kopplad till den strategiska utvärderingen av framtida alternativ för företagets elnätsverksamhet som genomfördes förra året. Inom värmeverksamheten fokuserar Fortum på större städer som erbjuder möjligheter att utveckla kraftvärmeproduktion, CHP.

Ytterligare information:
Timo Karttinen, CFO, tel. +358 10 453 6555
Fortum Media Desk +358 40 1982 843