Fortum slutför förvärvet av vindkraftprojekt från Nordkraft

Fortum har idag slutfört förvärvet av tre vindkraftprojekt från det norska företaget Nordkraft.

Transaktionen består av Nygårdsfjellet vindkraftpark, som redan är i drift, samt de helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord. Fortum förbereder för byggnation av projekten Ånstadblåheia och Sørfjord, vilka förväntas tas i drift under 2018 respektive 2019. När de tre vindkraftparkerna är färdigbyggda uppgår den installerade kapaciteten till ca 170 MW.

Fortum meddelade förvärvet den 8 november 2016.

Nygårdsfjellet, Ånstadblåheia och Sørfjord vindkraftsparker Alla tre parker ligger i norra Norge. Projekten ägs och är utvecklade av Nordkraftsgruppen med Vesterålskraft AS som minioritetsägare med ca 9,5% andel i Ånstadblåheiaprojektet.

Installerad kapacitet                                          Driftssättning

Nygårdsfjellet  32 MW                                       2006 och 2011

Ånstadblåheia ca 50 MW                                  beräknat 2018

Sørfjord            ca 90 MW                                  beräknat 2019

Nordkraft
Nordkraft AS är ett energiföretag som äger vattenkraft (utveckling, konstruktion och produktion), elnät samt elförsäljning till slutkund. Det ägs av Narviks kommun (50,01%), Troms Kraft (33,33%) och Hålogaland Kraft (16,16%).

För mer information, kontakta gärna:
Philippe Stohr, Vice President, Vind, Fortum, tel. +33 6 3039 8223
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45