Fortum stöder grön cykelexpedition

Den 1 juli gav sig den välkände miljöaentusiasten Dominik Dobrowolski iväg på en två månader lång cykeltur runt Östersjön. Målet med expeditionen, som är döpt till Cycling-Recycling, är att uppmuntra invånarna i kustområdena att rädda havet från nedsmutsning. Idag anländer Dominik till Högdalen och Hammarby Sjöstad.

– Det behöver inte vara så komplicerat. Vi kommer långt med att börja sortera sopor för att omvandla en del av avfallet till bränsle. Sådana lösningar är mycket populära i Sverige, Finland och Danmark men är inte alls så kända på andra orter, säger Dominik Dobrowolski.

I Stockholm ska Dominik besöka Hammarby Sjöstad och Fortums kraftvärmeanläggning i Högdalen, utanför Stockholm, för att lära om tekniker för avfallshantering och slutna kretslopp för en hållbar miljö. Anläggningen i Högdalen ger värme till ca 100 000 privatkunder och företag och elektricitet till över 200 000 hushåll. Den är en av världens modernaste anläggningar för värme och kraft från kommunalt avfall och industriavfall.

– Det är  klokt att dra nytta av erfarenheter från länder runt Östersjön som kommit längre när det gäller energi, som t.ex. Sverige och Finland. Jag vill använda exemplen från de länderna, när jag kommer tillbaka till Polen, och därför tror jag att min resa inte kommer att ta slut om två månader, utan bara kommer att fortsätta, avslutar Dobrowolski.

Dominik Dobrowolski kommer att förflytta sig nästan 6 000 km. Rutten går via Kaliningrad, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland. Målet är att Dobrowolski ska avsluta resan i Stettin i slutet av augusti.

För mer information kontakta Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, tel; 0703 445 332