Fortum – Sveriges mest hållbara varumärke när opinionsbildarna får tycka till

De mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet har utsett Fortum till Sveriges mest hållbara varumärke i studien Sustainability Engagement Mapping 2015.

– Det är ett extremt glädjande resultat. Att de viktigaste, mest engagerade och insatta opinionsbildarna ger detta erkännande ska vi ta till oss allihopa på Fortum. Det är ett gott betyg på både det vi gör i verksamheten och hur vi kommunicerar det, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige. Det handlar naturligtvis ytterst om vad vi gör – vad vi investerar i, hur vi uppträder och hur vi producerar vår el och värme – och dessutom att vi är duktiga på att kommunicera detta till rätt personer.

Sustainability Engagement Mapping är Sveriges största studie av den digitala opinionsbildningen inom hållbarhet i Sverige. Med utgångspunkt i det digitala samtalet på Twitter kartlägger studien de mest inflytelserika digitala opinionsbildarna inom hållbarhet och de mest hållbara företagen enligt dessa opinionsbildare. Hela undersökningen finns att hämta på Sustainable Brands Insights webbplats: http://www.sb-insight.com/

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45