Fortum Today – nyhetssammanfattning från Fortum

Nu publicerar vi vår nyhetssammanfattning externt på Youtube. Den fem minuter långa sändningen heter Fortum Today och kommer att sändas cirka sex gånger per år. Här tar vi upp  några av de viktigaste och mest aktuella händelserna inom Fortum-koncernen, både inom och utanför Sverige.