Fortum toppar Nordiskt klimatindex

CDP (Carbon Disclosure Project), som representerar över 700 investerare har utsett Fortum  som det bästa företaget i det nordiska klimatindexet. Indexet utvärderar företags prestationer inom klimatområdet.

Fortum uppnådde sitt högsta resultat någonsin, full pott på 100 poäng av 100 möjliga. Fortum är med i CDPs Nordic Disclosure Leadership Index (CDLI) för sjätte året i rad. I år bestod CDLI av 27 företag.

CDP representerar 722 investerare med tillgångar om totalt cirka 87 biljoner USD. Investerarna använder denna ranking för att bedöma ett företags beredskap för förändrade marknadskrav och utsläppsregleringar. En bra position i rankingen används av investerare som mått på hur bra ett företag är på att redovisa och rapportera sin klimatpåverkan. Den nordiska rapporten finns tillgänglig på www.cdproject.net

– Att arbeta för att minska klimatpåverkan finns inbyggt i Fortums strategi, och CO2-utsläppen från företagets elproduktion har varit bland de lägsta i Europa i många år, säger Ulla Rehell, Vice President för Sustainability på Fortum.

– För att öka sannolikheten för investeringar inom energisektorn krävs det att ramverket, samt ambitionsnivåerna för framtidens energi och klimat policys klargörs så snart som möjligt. När vi nu går framåt bör handeln med utsläppsrätter vara den enda styrmekanismen för att minska utsläppen av CO2, fortsätter hon.

Under 2013 har Fortum ytterligare utökat sin rapportering av utsläpp av växthusgaser. Nu innefattar rapporteringen även utsläpp från köpta varor och tjänster, och de olika delarna av el och värmeproduktionens livscykler.

Med denna toppoäng hade Fortum hamnat i topp även i en global jämförelse, men då företagets börsvärde ligger under gränsen för att inkluderas i den jämförelsen rankas det endast i det nordiska indexet.

För mer information, kontakta gärna Birgitta Resvik, chef för samhällsinformation, Fortum Sverige, tfn: 0705-93 81 61.