Fortum utvärderar sin strategiska position inom elnätsverksamhet

Fortum har beslutat att utvärdera framtida alternativ, inklusive en försäljning, för företagets elnätsverksamhet. I enlighet med sin strategi strävar Fortum efter tillväxt inom elproduktion med låga CO2-utsläpp och energieffektiv kraftvärme samt genom attraktiva kunderbjudanden. Utvärderingsprocessen kommer inte att påverka Fortums elnätskunder och omfattar inte elhandelsverksamheten. Fortum räknar med att utvärderingen är färdig under 2013.

Elnätsverksamhet är en reglerad verksamhet som har givit en stabil avkastning på något över 8% på operativt kapital. Affärsområdets jämförbara EBITDA för senaste 12 månaderna var, i slutet av Q3 2012, 466 miljoner euro.

Fortum anser att elnätsverksamheten har en värdepotential som bättre skulle kunna tas tillvara fullt ut i en annan verksamhetsmiljö. Fortums kärnkompetens, där vi strävar efter tillväxt, ligger inom produktion och försäljning av el och värme med låga CO2-utsläpp.

Fortum är det största elnätsföretaget i Norden med sammanlagt 1,6 miljoner kunder i Sverige, Finland och Norge. Affärsområdet Distributions omsättning var under de senaste tolv månaderna (Q3 2012) 1 000 miljoner euro och det jämförbara rörelseresultatet 265 miljoner euro. Affärsområdets andel av Fortums jämförbara rörelseresultat var cirka 16%. Operativt kapital uppgick i slutet av Q3 2012 till 3 847 miljoner euro. Affärsområdet sysselsätter cirka 900 personer

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. I enlighet med företagets strategi är vårt mål att bygga på vår starka nordiska kärna, skapa solid lönsamhet i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt.

För mer information:
Tapio Kuula, VD och koncernchef, tel. +358 10 45 24112 (tillgänglig för telefonintervjuer 1.00pm-3.30pm EET/12.00-14.30 CET)

Corporate Communications:
Helena Aatinen, Kommunikationsdirektör Fortum, +358 10 45 20480,
Fredrik Karlsson, Kommunikationschef Skandinavien, +46 768 66 77 25
Investor Relations: Sophie Jolly, Vice President, tel. +358 10 45 32552

www.fortum.com