Fortum Värme avyttrar gasverksamheter

Fortum Värme säljer sina gasverksamheter, Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, till iCON infrastructure. Avtal tecknades mellan parterna den 1 juli. Försäljningen slutförs efter ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.

Bakgrunden till Fortum Värmes beslut att avyttra gasverksamheterna är att bolaget vill renodla sin verksamhet och helt fokusera på sin fjärrvärme- och kylaverksamhet.

iCON Infrastructure är en oberoende fondförvaltare som fokuserar på investeringar i infrastrukturverksamhet i Europa och Nordamerika. Bolagets fonder har även investerat långsiktigt i annan energirelaterad verksamhet, bland annat i gasverksamheter i USA och Storbritannien samt fjärrvärmeverksamheter i Norge och Sverige.

”Den här affären är en del av vår långsiktiga strategi som innebär fortsatt renodling och utveckling av värme- och kylaverksamheterna i Stor-Stockholm. Nu lämnar vi över till de nya ägarna att vidareutveckla gasverksamheterna”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Peter Moore på iCON säger: ”Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB har en lång tradition av hög kvalitet på sina produkter och service till sina kunder i Stockholm. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med ledningen och de anställda för att nå ökad tillväxt och gemensamt utveckla affären många år framåt”.

Omsättningen i den samlade gasverksamheten uppgår till 4-5 procent av Fortum Värmes totala omsättning på 6 175 MSEK.

För mer information, kontakta:
Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com 0722-320631

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.