Fortum Värme emitterar obligationer för sek 2 miljarder

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett 3-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Det totala beloppet på SEK 2 miljarder fördelades enligt följande:

• 3-årig obligation på SEK 1 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2018

• 5-årig obligation på SEK 0,4 miljarder med fast kupong på 1,25%, förfallodag 17 september 2020

• 5-årig obligation på SEK 0,6 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2020

Emissionen placerades hos över 30 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det var därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Gårdagens transaktion är ytterligare ett steg mot att Fortum Värme ska vara självfinansierat nästa år.

Danske Bank och Nordea Markets var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

För ytterligare information:
Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com
Viktoria Raft, presschef, Fortum Värme, 072-232 06 31, viktoria.raft@fortum.com