Fortum Värme: Ett aktivt klimatarbete ger affärsnytta

Det står utom allt tvivel att företag tjänar ekonomiskt på ett aktivt klimatarbete. Dessutom är det moraliskt det enda rätta. Lägg därtill att det är bråttom – näringslivet har en skyldighet att agera annars når vi aldrig tvågradersmålet. 

 

Det var Fortum Värmes vd, Anders Egelruds, budskap när han deltog i Miljömålsberedningens hearing i Riksdagen på fredagen.

”Som företag kan vi välja att vänta och låta andra gå före men det tror vi på Fortum Värme är fel väg. Vi har som mål att bli Sveriges första klimatneutrala företag, senast 2030, men vi jobbar hårt på att nå målet innan  dess”, säger Anders Egelrud i en kommentar till dagen.

Rubriken var ”Sveriges klimatansvar och näringslivets klimatnytta” och under dagen gavs tillfälle för företag från Hagainitiativet och från Svenskt Näringsliv att ge sina svar på frågorna om var de stora klimatutmaningarna ligger, hur Sverige kan gå före och driva utvecklingen, hur en fossilfri transportsektorn ska uppnås samt vilka förutsättningar näringslivet behöver för att minska utsläppen ytterligare.

Ulf Wikström, Fortum Värmes hållbarhetschef, pekar på att om näringslivet inte tar klimatfrågan på allvar och aktivt påbörjar ett eget klimatarbete blir konsekvenserna ödesdigra:

”Vi kommer att drabbas av svåra miljöstörningar globalt med mänskligt lidande och de nya målen för hållbar utveckling hotas. En hållbar ekonomi är ett effektivt verktyg för att nå målen, men i ett kraftigt stört klimatsystem kommer ekonomin att hacka. Vi har ett begränsat utsläppsutrymme i atmosfären om tvågradersmålet ska klaras, hälften är taget och utsläppen fortsätter. Vi måste därför hitta nyckeln till snabba och drastiska åtgärder för klimatet om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet”, säger han i en kommentar.

Fortum Värme bygger just nu ett nytt kraftvärmeverk i Värtan som kommer att föra in förnybar energi i värmesystemet och grön el i elsystemet i en avsevärd omfattning. Kraftvärmeverket kommer att förse 190.000 hushåll i Stockholm med el och värme för förnybara eller återvunnen energi. ”Vi ska öka vår energi från naturliga kretslopp med skogsbränslen som flis, och skapar med våra värmenät nya kretslopp genom att återvinna värme från industri och samhället, från både avlopp och avfallsbränslen, i stor skala. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurseffektiv, säger Ulf Wikström.

Anders Egelrud lyfter att kraftvärmen är en ryggrad i framtidens alltmer integrerade energisystem:

”Våra kraftvärmeverk kan producera förnybar el även när vinden inte blåser och solen gått i moln – den kommer få en alltmer central roll i takt med att vi använder el från alltmer väderberoende energikällor”, säger Anders Egelrud.

 

Om Fortum Värme
Fortum Värme, samägt mellan Fortum och Stockholm Stad, producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder.

För mer information: Kontakta Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, 0722-320631, viktoria.raft@fortum.com