Fortum Värme förbättrar närmiljön i Gamla stan

Fortum Värme de senaste tre åren arbetat med att byta ut små olje- och gaseldade pannor mot fjärrvärme i Gamla stan. Nu är vi i slutskedet av etappen ”inre triangeln” och då har 6000 MWh fossil kraft bytts ut mot fjärrvärme från förnybara eller återvunna energikällor.

Under hösten har det har skrivit en del i lokalpressen om alla grävjobb som utförs i Stockholm där Fortum Värme står får en del i och med att det pågår en del renoveringar av fjärrvärmenätet. Eller som i Gamla stans fall – där vi bytt ut fossil uppvärmning mot fjärrvärme. Bara i den här senaste etappen rör det sig om cirka 20 fastigheter. Det årligt minskade utsläppet hos kund blir 2 060 ton koldioxid per år. Alltså en klart förbättrad närmiljö. Det här ger en årlig nettominskning av utsläpp på 1 700 ton koldioxid per år. Detta motsvarar att personbilarna i Stockholms kommun står helt stilla under 20 timmar!

Bortsett från att det finns en viktig miljöaspekt i det här projektet, en aspekt som Fortum Värme alltid har i fokus, så är det lite extra intressant, och svårt, att etablera fjärrvärme i Gamla stan.

Det är nämligen mycket hårda krav på var, och hur, vi gräver i gatan och vi har en tät dialog med Stadsmuséet och/eller Riksantikvarieämbetet som alltid är med och godkänner inför och under en schaktning och som sedan dokumenterar vad som grävs upp, om något är av värde.

Till exempel grävdes det upp ett gammalt kloster på skolgården vid Sisabs skola tidigare i år. Det är nu dokumenterat. Om Fortum Värme gräver upp något av arkeologiskt värde stoppas grävandet omedelbart och förblir på halt tills allt är uppgrävt och dokumenterat. Alternativt får vi också då ta en annan väg.

Fortum Värme räknar med att den här etappen i Gamla stan ska vara färdig till årsskiftet. I övrigt renoverar vi eller förstärker fjärrvärmenätet även i delar av City, Östermalm och Farsta bara för att nämna några områden.

Gamla stan bild2 Gamla stan1