Fortum Värme genomför arbeten i det nya biokraftverket i Värtan

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

”Det är många steg i driftsättningen av ett sådant här stort kraftvärmeverk och det här ett första. I början kommer vattenånga men vartefter pannan blir varm så kan det uppstå rök och lukt under torkningen. Det här kommer endast att pågå tillfälligt med planerat slut imorgon”, säger Anne Ramström, miljösamordnare för det nya kraftvärmeverket.

Under lördagskvällen och söndagsmorgonen förekom stark lukt som nu har avtagit. Vindarna är gynnsamma och blåser nu ut mot vattnet, västerut. Prognosen är att torkningen kommer att pågå till imorgon, måndag den 5 oktober, klockan 22.

Under kraftvärmeverksbygget och dess olika faser informerar Fortum Värme löpande närboende och andra intressenter. Den senaste informationen ska alltid finnas på länken nedan.

”Vi förstår och beklagar olägenheterna som detta innebär för våra grannar och  vi kan med facit i hand konstatera att vi borde ha informerat ännu mer och bredare än vad vi gjort”, säger Anette Ullskog, kommunikationschef på Fortum Värme.

För mer information om det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket  och driftsättningen, se: http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/energi-produktion/varmeproduktion-och-kraftvarme/projekt/biobransle-i-vartan/nytt-kraftvarmeverk/aktuellt/Pages/default.aspx

För frågor, kontakta: Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com, 0722-320631