Fortum Värme och GleSYS värmer staden tillsammans

Fortum Värme och hostingleverantören GleSYS har nyligen tecknat avtal om värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme. GleSYS datahall i Västberga söder om Stockholm, beräknas initialt leverera en värmeeffekt på 500 kW till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Leveransen förväntas stegvis öka upp till en nivå motsvarande 900 kW som räcker till att värma drygt 700 lägenheter. 

Värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme ligger i linje med GleSYS satsning på gröna datahallar och är en viktig del av företagets miljöprofilering. När överskottsvärmen från datahallen tas tillvara i stället för att bara fläktas bort, beräknas koldioxidutsläppen minska med närmare 350 ton årligen. Överskottsvärmen har potential att värma över 700 lägenheter i Stockholm.

– Utmaningarna med att återvinna värmen från datacentret är funderingar vi har burit med oss sedan starten. Vi har tidigare värmt upp de egna lokalerna med en bråkdel av spillvärmen. Att vi nu tillsammans med Fortum Värme har hittat en hållbar lösning som håller både tekniskt och ekonomiskt är fantastiskt, säger GleSYS vd Glenn Johansson.

Fortum Värme välkomnar att ytterligare en datahall har valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet.
– Vi är glada över att GleSYS ansluter sig till Öppen Fjärrvärme och återvinner sin överskottsvärme. Affären med GleSYS skapar ömsesidiga värden och bidrar till att göra Stockholm till en hållbar stad, säger Martin Brolin på Fortum Värme.

Projektet med värmeåtervinning genom datahallen i Västberga sker inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. GrowSmarter är ett projekt som främjar satsningar för hållbara städer, där förutom Stockholm även Köln och Barcelona deltar.

För mer information, kontakta Viktoria Raft, presschef på Fortum Värme, 0722-320631, viktoria.raft@fortum.com

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.