Fortum Värme och Manetos skapar smarta energilösningar för hemmet

Fortum Värme och Manetos har inlett ett samarbete för att främja innovation och gemensamt utveckla lösningar för att mäta och styra energianvändningen i hemmet.

I ett första steg lanseras klimatsmart värmestyrning av villan till utvalda områden på Lidingö och i nästa steg väntar pilottester med utvalda Bostadsrättsföreningar.

– Samarbetet med Manetos är början på vår långsiktiga satsning på nya, fastighetsnära och digitala, lösningar. Tillsammans vill vi utveckla lösningar och tjänster som utgår ifrån kundens behov av att mäta och påverka sin energiförbrukning i hemmet, säger Stefan Patrikson, chef för affärsutveckling på Fortum Värme.

När familjelivet är som mest intensivt är det inte lätt att få tid över för värmeanläggningen i källaren och därför har Manetos satsat på att utveckla en tjänst som spar energi och optimerar värmen automatiskt utifrån såväl levnadsmönster som hur huset fungerar ur värmesynpunkt. Det är också möjligt att styra värmen och ändra inställningarna på distans, från exempelvis semesterresan, via appen MyManetos.

– Fortum Värme som partner känns helt rätt för oss, vi brinner båda för innovation. Det ska bli spännande att komma igång och det här är bara början på en riktigt intressant innovationsresa med fler tjänster som kommer skapa mervärden och bidra till ett hållbart samhälle, säger Trued Holmquist, vd på Manetos

Under hösten kommer de första villorna på Lidingö att få prova den smarta värmestyrningen och därefter kommer projektet att utvidgas till en större pilotstudie där även bostadsrättsföreningar ska ingå. Den etappen väntas påbörjas under november.

-Långsiktigt innebär den här satsningen att vi, tillsammans med våra kunder, försöker bidra till mer energieffektiva livsstilar och därmed ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle, säger Stefan Patrikson.

Om du har frågor, kontakta:
Viktoria Raft presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com eller 0722-320631
Trued Holmquist, vd Manetos,  trued.holmquist@manetos.com eller  070-601 21 02

Om Manetos
Manetos är ett svenskt bolag som startades 2010 med målsättningen att hjälpa villaägare att sänka sin energiförbrukning med hjälp av smart styrning av värme och el i bostaden. Med personlig värme från Manetos kan man på ett enkelt sätt uppgradera och framtidssäkra sitt värmesystem, bekvämt och enkelt för villaägaren och samtidigt göra en värdefull insats för miljön. Läs mer på: https://www.manetos.com

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.