Fortum Värme ska arbeta mot ungdomsarbetslöshet, anställer chef för social hållbarhet

Fortum Värme breddar sitt hållbarhetsarbete för att stötta ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företaget har rekryterat Anna Webrell, som chef för social hållbarhet med uppdraget att bygga upp arbetet och integrera det i kärnverksamheten. Flera initiativ är redan sjösatta.

– Som energiföretag har det varit naturligt att fokusera all vår kraft på omställningen till hundra procent förnybar och återvunnen energi i Stockholms fjärrvärme. Men vi är dessutom ett lokalt företag med Stockholm stad som hälftenägare, och vi har en vision om att bidra till en attraktiv stad. Därför är det viktigt för mig personligen att vi dessutom ska medverka till en hållbar stad som förenar och skapar rättvisa förutsättningar för alla, säger Anders Egelrud, Fortum Värmes vd.

Söker fler samarbetspartner
Som ett första steg i arbetet har Fortum Värme anställt Anna Webrell som chef för arbetet med social hållbarhet. Hon kommer närmast från Jernhusen där hon har jobbat som bolagsstrateg. Anna har redan hunnit börja på Fortum Värme.

– Jag har mött ett fantastiskt engagemang från nyfikna kollegor som verkligen vill bidra och engagera sig på olika sätt. Vi har etablerat några samarbeten, men söker nu aktivt efter fler organisationer som vill vara med och tillsammans bygga det hållbara Stockholm. För oss är det naturligt att arbeta genom samverkan, på samma sätt som hela vår verksamhet bygger på att stockholmarna tillsammans värmer varandra, säger Anna Webrell, Fortum Värmes chef för social hållbarhet.

Ett samarbete som redan har etablerats är med organisationen My Dream Now, som bygger broar mellan skola och arbetsmarknad genom att utbilda klasscoacher. De medarbetare som blir klasscoacher följer en högstadieklass under ett år för att prata om drömmar, mål, vägen dit och vikten av utbildning och erfarenhet. Inom ramen för samarbetet kommer även studiebesök och andra aktiviteter genomföras.

Fortum Värme har även påbörjat arbetet med att ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Kraven innebär att leverantören måste föra en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, och tillsammans med dem komma fram till hur man bäst skapar lokala arbetstillfällen till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden i Stockholm. Internt på Fortum Värme pågår arbetet med att genomföra motsvarande åtgärder.

Under året kommer Fortum Värme utveckla och integrera initiativen och framförallt initiera fler aktiviteter som bidrar till syftet.

Om du har frågor, kontakta:
Anna Webrell, Fortum Värmes chef för social hållbarhet, anna.webrell@fortum.com eller 076-118 43 80
Jonas Collet, Fortum Värmes presschef, jonas.collet@partners.fortum.com eller 076-131 11 85

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer
Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.