Fortum vinner pris för R&D inom hållbar biooljeproduktion

Den 23 september mottog Fortum ett specialpris för innovation på IDEAs Global District Energy Climate Award. Priset gavs till Fortum för investeringsprojektet att använda pyrolysteknik för att framställa biooljor kopplat till befintlig fjärrvärmeproduktion i ett kraftvärmeverk.

Fortum har utvecklat denna kraftvärmeintegrerade pyrolysteknik tillsammans med Metso Power, UPM, och VTT (Finlands tekniska forskningscenter), och det första kommersiella verket som använder tekniken håller just nu på att byggas i Joensuu i östra Finland. Denna nya biooljeproduktionsprocess kommer att använda sig av den värme som redan produceras i kraftvärmeverket som gör fjärrvärme och el till Joensuuområdet. Pyrolys är en metod som omvandlar fast biomassa till flytande bränsle genom att man snabbt hettar upp organiskt material i en miljö som saknar syre. Detta omvandlas då till gas, som sedan kondenseras till bioolja. Processen ger upphov till sidoprodukter som biokoks och okondenserade gaser. Dessa kan användas fullt ut i verkets värmepanna på ett effektivt sätt.

Biooljan som produceras kan som ett första steg användas till att ersätta fossila oljor i produktionen av fjärrvärme eller industriell värme och ånga. I förlängningen kan oljan raffineras till att ge upphov till flertalet värdefulla produkter som biokemikalier eller drivmedel för bilar.

 

pyrolys - biooljeproduktion
pyrolys – biooljeproduktion

I Joensuu kommer oljan att tillverkas genom pyrolys av flis och andra industriella biprodukter från den lokala skogsindustrin. Anläggningen beräknas producera ungefär 50 000 ton olja varje år. Verket kommer att invigas i november i år och Fortum planerar att installera denna typ av anläggning i många fler verk om konceptet visar sig välfungerande.

Priset delades ut på ”3rd Global District Energy Climate Award” i New York, USA den 23 september, och juryns motivering löd:

Joensuu stad och Fortum har blivit officiellt erkända av ett team internationella experter under överseende av International Energy Agency (IAE) Technology Network, för sin enastående bedrift i att uppvisa lokalt ledarskap inom fjärrvärme genom att tillhandahålla en ren, hållbar energilösning för att skydda mot risken för klimatförändringar”

Jukka Heiskanen tar emot pris

Jukka Heiskanen är chef för R&D på Fortums Heat division, och en av de drivande krafterna bakom projektet. Han var på plats för att ta emot priset:

– Jag är väldigt stolt över att ta emot detta pris. Pyrolysprojektet i Joensuu är ett av de mest spännande R&D-projekt vi har på Fortum. När man får denna typ av bekräftelse är det ett kvitto på att vi är på rätt väg när vi försöker utveckla kraftvärmetekniken till att bli något mer. Detta nästa steg i kraftvärmeproduktion visar att det är möjligt att förena lönsamhet med hållbarhet när vi strävar mot framtidens solekonomi.