Fortums energidisplay – ett smart sätt att sänka energiförbrukningen

Fortum lanserar idag en energidisplay som tydliggör hushållets energiförbrukning och som bidrar till att använda energin smart. Med enkla åtgärder kan en familj sänka sin förbrukning med tio procent utan att påverka komforten. Displayen har kontakt med elmätaren och ger direkt återkoppling av energiförbrukningen, både i kronor och i kWh. Energidisplayen kommer att erbjudas i ett energisparpaket tillsammans med fastprisavtal på ett eller tre år. Den finns också till försäljning i Fortums webshop.

Energidisplayen ger möjlighet att identifiera dolda energitjuvar i hemmet, sätta mål för energiförbrukningen och samla informationen i en webportal. Allt för att tydliggöra och visualisera den dagliga förbrukningen.

– Med energidisplayen vill vi hjälpa våra kunder att öka kunskapen om sin egen elanvändning. Den ger möjligheter att använda energin smartare och därmed också spara pengar. Vi hoppas att energidisplayen ska skapa engagemang för att effektivisera sin elförbrukning, säger Fredrik Landahl, Chef Fortum Markets.

Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Utvecklingen går mot ett system med mer intelligens i både elnäten och övriga delar av systemet vilket gör det möjligt att effektivisera på ett helt annat sätt än tidigare.

– Kunder och elbolag har ett gemensamt intresse i att bidra till ett hållbart samhälle, bland annat genom att använda elen mer effektivt. Med energidisplayen blir detta möjligt. För Fortum står energieffektivisering högt på agendan och vi arbetar långsiktigt för att hitta lösningar som hjälper till att bidra till ett bättre klimat. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av flera exempel på detta, avslutar Fredrik Landahl, Chef Fortum Markets.

Norra Djurgårdsstaden, är en ny stadsdel i Stockholm där Fortum är en av de viktigaste aktörerna. Där planerar Fortum bland annat att testa ett fullskaligt smart elnät. Förstudien för projektet pågår för närvarande. Med ett framtida smart elnät kommer det blir möjligt att använda storskalig energi på ett effektivare sätt och möjlighet för konsumenten att också bli energiproducent.

Mer info på www.fortum.se/minsolo

För ytterligare information kontakta;
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134
Fredrik Landahl, chef, privat- och företagsmarknad, Fortum Sverige tfn: 076-855 91 47