Fortums energikartläggningar av idrottshallar visar: stora besparningsmöjligheter både i pengar och för klimatet!

Fortum har inom ramen för sitt samarbete med Svensk Friidrott genomfört energikartläggningar av ett flertal idrottshallar, det är Got Event Scandinavium, Friidrottens Hus i Göteborg och Falu Tennis och Idrottscenter samt tidigare Våxnäshallen i Karlstad. Samtliga kartläggningar visar på att det genom enkla medel finns stora besparingar att göra.

Kartläggningarna har ägt rum under 2008 och 2009 tillsammans med klimatambassadörerna i Team Fortum som består av Mustafa Mohamed (löpning), Magnus Arvidsson (spjut), Stefan Holm (f d höjdhopp), Yannick Tregaro (tränare), Jenny och Susanna Kallur (häck).

– Fortum har en lång erfarenhet av att energieffektivisera byggnader. Idrottsanläggningar är stora ytor som både ska värmas och lysas upp. Många gånger har man inte lagt ned så mycket energi på just den energibesparande delen. Men det finns undantag som Scandinavium, säger Ann Lindell Saeby Kommunikationsdirektör Fortum Sverige.

Friidrotten Hus i Göteborg värms idag upp med naturgas vilket är en bra energikälla. Anläggningen är nyrenoverad och har nya energitekniska installationer med hög verkningsgrad. Med minimala insatser kan lokalen ändå spara på värme motsvarande 14% vilket också minskar CO2 utsläppen med 10%. Genom att minska temperaturen med 2° C samt optimera driftstiden på ventilationen kan den totala energibesparningen bli upp till 30 000 kronor per år.

Falu Tennis och Idrottscenter (Lugnethallen) är den hall som har störst energibesparningspotential av de fyra anläggningarna. Den totala potentialen beräknas till 17% vilket motsvarar en kostnadsbesparning på 40%. Den största kostnaden är uppvärmningen som idag sker via direktverkande el. Genom att konvertera till fjärrvärme kan CO2-utsläppen minska med 58%. Konverteringen innebär en högre investeringskostnad på cirka 1,8 miljoner kronor – dock med en årlig kostnadsbesparning på 220 000 kronor.

Got Event Scandinavium var bäst i klassen. Scandinavium värms upp med miljövänlig fjärrvärme och Got Event arbetar kontinuerligt med energiförbättrande åtgärder. Ett förslag på att bli ännu bättre är att installera styrning på ventilationen vilket kan ge en uppskattad energibesparning på 6 – 10%.
Våxnäshallen i Karlstad var först ut och här uppskattades energibesparingspotentialen till cirka 33% av den totala energianvändningen i anläggningen. Energibesparingen beräknas till cirka 151 800 kWh/år elenergi. Se tidigare pressinformation fortum.se/press.

Medlemmarna i Team Fortum har utbildats till klimatambassadörer och har fått energibesiktning i sina hem och på arenor i sina hemtrakter. I rollen som klimatambassadör ingår att sprida kunskap om energieffektivisering, samt om hur man på ett enkelt sätt kan minska sin miljöpåverkan. Nu när fyra kartläggningar av friidrottshallar är genomförda kommer Team Fortum hjälpa till att sprida information om hur man enkelt kan hjälpas åt att sänka energianvändningen. Genom enkla åtgärder kan idrottshallarna få pengar över till annat samtidigt som man gör en insats för miljön.

För mer information, kontakta
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, mobil – 0703 445 332

Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling – nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se