Fortums julgåva till Stadsmissionens Unga Station

Fortums medarbetare har bestämt att årets julgåva på 15 000 euro ska gå till Stockholms Stadsmissions projekt Unga Station i Stockholm. Projektet riktar sig till barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet.

-Fortums medarbetare valde med stor marginal just Unga Station som mottagare för årets julgåva. Jag tror att vi alla känner att insatser som görs för att ge barn och unga en drägligare tillvaro eller ett andningshål i vardagen är viktiga och genom att lägga hela julgåvan på 15 000 euro till en verksamhet så hoppas jag att den tydligare kan bidra till en positiv utveckling, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Skandinavien.

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Verksamheten erbjuder barn, familjer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap. Det anordnas även sommarkollo för barn och barnfamiljer som har det extra tufft.

Om Fortums julgåva
Inom Fortum får respektive lands medarbetare rösta fram vilket projekt de tycker är viktigast att stödja. I Finland går julgåvan till Röda korsets program för härbärgen riktade till unga. I Polen är stiftelsen Child’s Heart mottagare. De hjälper barn som lider av hjärtsjukdomar och deras anhöriga samt arbetar för att öka medvetenheten om hjärtsjukdomar, olika diagnoser och behandlingsmetoder. I Estland går årets julgåva till ett krisprogram som erbjuder stöd till sörjande barn som förlorat en eller båda sina föräldrar, ”Let’s help children in mourning”. I Lettland tillfaller julgåvan Friends specialklass vid Jelgavas internatskola som är anpassad till barn med speciella behov. I Litauen kommer julgåvan att skänkas till välgörenhetsstiftelsen Aurelija Makuniene som arbetar för att stödja och lyfta fram talangfulla barn som saknar stöd hemifrån eller som kommer från ekonomiskt utsatta familjer. I Ryssland har ett långsiktigt samarbete upprättats med organisationerna Belchyonok Childrens Center, Gamoniya Rehabilitation Center samt Tyumen Regional Medical Society vilka alla hjälper barn med olika svårigheter, funktionsnedsättningar samt mentala och fysiska sjukdomar.

För mer information kontakta gärna: 
Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tel 0768-66 77 25