Fortums klimatrapportering och resultat rankas i topp i de nordiska länderna

Fortum ingår i det nordiska Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) som består av de tjugo företag som har den mest professionella hanteringen av klimatfrågor. En omfattande och transparent rapportering av växthusgaser, en grundlig förståelse för klimatets risker och möjligheter, och en framgångsrik integration av klimatfrågorna i affärsstrategierna var bland de områden som övertygade analytikerna om Fortums insatser för att minska klimatförändringen.

Fortum, som placerades som nummer 12, var med bland de företag med högst poäng i CDP Nordic 200 som publicerades i dag i Stockholm. Carbon Disclosure Project (CDP) analyserade de 200 största, nordiska börsföretagens öppenhet och resultat i klimatfrågor. Fortum fick 82 av 100 poäng för rapportering och fick rankingen B för klimatprestanda (rankas på en skala  A – D). Indexet, som sammanställts av Jönköpings Internationella Handelshögskolan (IHH) på uppdrag av CDP, förser institutionella investerare med ett utvärderingsverktyg. CDP representerar 534 institutionella investerare och förvaltar tillgångar på 64 biljoner dollar.

–        Klimatförändringen kommer fortsatt vara en av de grundläggande drivkrafter för Fortums affärer. Hållbara energilösningar har varit fokus i vår strategi sedan mitten av 1990 talet. Vår kärnverksamhet är baserad på vår gedigna kompetens inom CO2-fri produktion, som kärnkraft, vattenkraft och energieffektiv kraftvärme. Fortums uppfattning är att framtida energisystem bör bygga på hög energieffektivitet och teknologier som möjliggör koldioxidfri elproduktion. Vi vill bygga ett koldioxidsnålt samhälle i samarbete med andra branscher i samhället, säger Anne Brunila, Executive Vice President, Corporate Relations and Sustainability, Fortum.

Fortum har målmedvetet utvecklat sin redovisning avseende klimatpåverkan t.ex. genom att i sin utsläppsrapportering inkludera både direkta utsläpp från energiproduktion och indirekta utsläpp från energikedjan. Förutom koldioxid (CO2), omfattar Fortums utsläppsrapportering även metan (CH4) och kväveoxid (N2O). För ett år sedan publicerade Fortum klimatrapporten ”Fortum and Climate Change 2009” och släppte nyligen rapporten ”Energi för en ny Generation” där företaget beskriver sin nyligen reviderade strategi för hållbar utveckling.

–        För närvarande reviderar Fortum företagets CO2 mål till att även omfatta specifika koldioxidutsläpp av den totala energiproduktionen i samtliga länder där företaget har verksamhet.  Fortum har också beslutat att fastställa ett mål för energieffektivitet eftersom en effektiv användning av resurser är ytterst viktigt för oss i tillägg till att reducera CO2 utsläppen, avslutar Brunila.

Fortum Corporation, Corporate Communications

För mer information

www.cdproject.net (http://www.cdproject.net/)

www.fortum.com/sustainability (http://www.fortum.com/sustainability)

www.fortum.com/lowcarbonsociety (http://www.fortum.com/lowcarbonsociety)

Kontakt – Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, FortumTel. +358 10 45 32330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com (kari.t.kankaanpaa@fortum.com)

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige 0703 445 332