Fortums köp av det nordiska återvinningsbolaget Ekokem genomfört

I slutet av maj i år informerade Fortum om sin avsikt att förvärva Ekokem, ett ledande nordiskt återvinningsbolag specialiserat på återanvändning av material och avfall, slutdeponering, marksanering samt tjänster för miljöbyggande. Efter att affären godkänts av en majoritet av aktieägarna kan den nu slutföras.

Ekokem har en stark marknadsposition särskilt när det gäller hantering av farligt problemavfall och arbetar med såväl kommuner som industrikunder i Finland, Sverige och Danmark. Merparten av bolagets omsättning kommer från avfalls- och miljöservicetjänster, men också försäljning av el, värme och återvunna material.

Utvecklingen av den cirkulära ekonomin med förlängda värdekedjor tillsammans med Fortums övriga verksamheter innebär att förvärvet av Ekokem leder till ett stärkt och breddat erbjudande inom lösningar för hållbara städer, något som passar väl in i Fortums strategi att växa inom området. Ekokem är ett bra komplement till den befintliga verksamheten inom energiåtervininng, avfallseldad kraftvärmeproduktion. Ekokem kommer att integreras som ett affärsområde inom affärsområdet City Solutions.

För mer information: Börsmeddelande (på engelska)

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45