Fortums och Stockholms stads laddbilsprojekt utvärderat; Enkelhet och tillgänglighet viktiga faktorer för att minska förbrukningen

Fortum och Stockholms stad har tillsammans genomfört Sveriges första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – och att detta förbättras markant förutsatt att det finns laddmöjlighet på arbetsplatsen.
I projektet användes fem stycken Toyota Prius som konverterats till laddhybrider. De  användes i Fortums normala verksamhet som service och poolbilar. Laddhybrider är enkla att använda och bedöms spela en roll parallellt med rena elbilar, särskilt för företag som har stor variation i körsträckorna.

– För Fortum visade projektet på att behovet av laddinfrastruktur är koncentrerat till arbetsplatser och hemmen. Försöket visade även att för den som kör laddhybrid är det viktigast att det finns tillgång till långsamladdning över natt, säger Emilia Käck, affärsutvecklare på Fortum.

Sett till alla bilarna och hela försökstiden minskade bensinförbrukningen med 13 procent, även om bedömningen är att det redan med den tekniska lösning som användes går att, under optimala förhållanden, halvera bensinförbrukningen.

– Vi såg stora variationer i förbrukningen. De förare som var noga med att alltid ladda batterierna och koppla på eldriften sparade dubbelt så mycket som snittet. Ännu större besparing fick vi på körsträckorna där batterierna var fulladdade och eldriften igång. Björn Hugosson, projektledare på Miljöbilar i Stockholm

Utvärderingen visar att utvecklingsområden är att göra laddningen så enkel som möjligt, genom exempelvis lediga och lättillgängliga laddplatser, bra belysning och smidig kontaktplacering på bilen.

– Under projektets gång har vi konstaterat att det återstår mycket arbete som handlar om regelverken då placeringen av laddstolpar i stadsmiljö påverkar både säkerhet och tillgänglighet och även vad gäller regelverk för inomhusladdning. Både dessa frågor och om rena elbilar ställer andra krav på en allmän infrastruktur kommer vi nu att gå vidare med, säger Emilia Käck, Fortum.

Stockholms stad går nu vidare bl a med en stor gemensam upphandling av el- och elhybridbilar och siktar på inköp av fabriksbyggda laddhybrider när de finns tillgängliga.

För ytterligare information kontakta;
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134
Björn Hugosson, Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad tfn: 08 508 28 940