Fortums virtuella kraftverk bra exempel på digitalisering inom energisektorn

Digitaliseringen har redan förändrat många sektorer genom att möjliggöra helt nya affärsmodeller. Nu börjar denna utveckling synas även inom energisektorn. Digitaliseringen öppnar inte bara dörrarna för nya aktörer att komma in på marknaden, utan möjliggör också utvecklingen och lanseringen av nya produkter som förändrar hur marknaden ser ut. Under årets politikervecka i Almedalen första veckan i juli slogs återigen nya rekord i antal seminarier och nästan var tioende var direkt kopplade till digitalisering, i långt fler var frågan uppe. Det märktes dock att det inom vår sektor fortfarande handlar mer om utveckling än produkter som finns på marknaden. Ett undantag var dock på Fortums seminarie om digitaliserad energi där jag lyfte fram Fortums Virtuella Kraftverk eller Virtual Power Plant (VPP) som ett konkret exempel.

Genom att skapa ett virtuellt kraftverk tar vi konsumenterna till hjälp för att hålla balansen i ett energisystem med väderberoende elproduktion – utan att det stör eller påverkar bekvämligheten i hushållen. I Finland driver Fortum världens första kommersiella pilot av VPP, tillsammans med finska systemansvariga för kraftnätet, Fingrid (motsvarande statliga Svenska Kraftnät). För kunderna innebär det möjlighet att kunna vara mer aktiva och bidra till en effektivare energianvändning, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär det ett sätt att bidra till effektbalansen på ett sätt som bidrar till att upprätthålla konkurrenskraften.

Erfarenheterna hittills är mycket goda och nu tar vi nästa steg genom att erbjuda produkten bredare i Finland. Men, vi siktar också på att introducera den även i Sverige, i ett första steg som en kommersiell pilot.

Med hjälp av virtuella kraftverk kan vi möta den ökande efterfrågan av balanskraft i elnätet som kommer tack vare en allt snabbare utbyggnadstakt av sol- och vindkraft samtidigt som det ger konsumenterna en möjlighet att bli en aktiv del av energimarknaden. Det här hade inte gått utan den snabba utveckling som sker inom digitalisering och det öppnar upp för en spännande utveckling där jag bedömer att vi kommer att få nya affärsmodeller som kommer förändra energimarknaden i grunden.

Läs gärna mer om VPP här.

Oskar Ekman, Projektledare F&U