Förtydligande om Fortums reklamutskick om Rent elpris

I Fortums elhandelsbolags pågående kampanj om Rent elpris, som riktar sig till fyra miljoner hushåll i hela landet,
har cirka 13 000 hushåll fått fel reklamutskick. I utskicket står det att mottagaren är kund i Fortums elnätsbolag, vilket
inte stämmer för dessa 13 000.

– Vi beklagar om detta har skapat förvirring och ser kontinuerligt över våra rutiner för reklamutskick, säger Fredrik Landahl, chef för Fortums elhandelsbolag.

För mer information, kontakta gärna Fredrik Landahl, chef för Fortums elhandel, Fortum Markets, tfn 076-855 91 47 eller
Christina Almgren, presschef, Fortum, 072-515 78 06