Förvaltningsrätten godkänner Fortums överklagan av Skatteverkets beslut om extra skatt för år 2009

2011 beslutade Skatteverket att Fortum skulle upptaxeras med 425 miljoner kronor för inkomståret 2009. Fortum överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 9 oktober sitt beslut, som går Skatteverket emot och godtar Fortums överklagan.

Skatteverkets beslut gällde den inkomstskatt som Fortum betalade under 2009. Beslutet om extra inkomstskatt byggde på att Skatteverket ansåg att ränteavdrag, som hänger samman med Fortums operativa omstrukturering under 2005 efter avknoppningen av Neste Oil från koncernen, inte skulle godtas.

– Fortums policy är att betala skatt på inkomst, produktion, sysselsättning och fastigheter för varje enskild verksamhet i koncernen i enlighet med varje lands lokala lagstiftning. Skatterna är en av många frågor som finns med redan tidigt i affärsprocessen, för att säkerställa en korrekt hantering, säger Fortums skattechef Reijo Salo.

Fortum betalar mer i skatt i Sverige än i något annat land. 2011 var Fortum en av de största skattebetalarna i Sverige och den näst största skattebetalaren i Finland.

För mer information, kontakta gärna: Reijo Salo, skattechef, Fortum Corporation, tfn +358 50 452 4443,
Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum Skandinavien, tfn 076-866 77 25