Förvaltningsrättens dom bra för både kunderna och elnätsföretagen

Fortum och övriga elnätsföretag fick rätt mot Energimarknadsinspektionen när Förvaltningsrätten i Linköping idag kom med sin dom i frågan om vilken intäktsreglering för elnätet som ska gälla idag och i framtiden.

* Det här är en bra dom för de svenska elnätskunderna och för samhället. Den bör ge branschen bättre förutsättningar att finansiera nödvändiga investeringar för att möta kundernas höga förväntningar och samhällets allt högre krav på leveranssäkerhet och för att kunna möjliggöra målen för det framtida energisamhället, säger Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution.

Totalt var det ca 80 elnätsföretag som hade överklagat den nya intäktsreglering som Energimarknadsinspektionen beslutade om i november 2011. I Förvaltningsrätten argumenterade elnätsföretagen framgångsrikt för att nätavgifterna måste täcka de investeringar i näten som görs idag för att möta de krav som framtiden ställer. Annars riskerar Sverige att få elnät med samma eftersatta underhåll som vi har sett att landets järnvägar och vattenledningar har idag.

Att nätbolagen har fått gehör för sina överklaganden innebär att hela branschen nu kan planera för att göra de långsiktiga investeringar i näten som Sverige behöver idag och på 40 års sikt.

* Fortum har investerat ca 1,3 miljarder per år i de svenska näten de senaste åren och vi har varit tydliga med att vi vill fortsätta satsningarna framöver. Med dagens beslut ser vi att detta kan bli möjligt. Vi förväntar oss att spelreglerna nu blir tydligare för innevarande regleringsperiod, och vår förhoppning är förstås att det också avspeglas på kommande perioder, fortsätter Bengt Johansson.

* De prisökningar som detta kan komma att innebära för enskilda konsumenter är begränsade och på kort sikt påverkar inte beslutet våra prisförändringar Energimarknadsinspektionen har nu en viktig uppgift ta fram ett långsiktigt och stabilt ramverk utifrån den vägledning som förvaltningsrättens domslut ger. Vi har som jag ser det samma mål, väl fungerande elnät med rimliga nätavgifter som kan tillgodose de behov och förväntningar som svenska nätkunder och samhället har, avslutar Bengt Johansson.

För ytterligare information kontakta gärna: Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution, tel 070-654 11 97
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10