Framtidens energi i fokus för Arvikaelever

400 elever från 20 olika skolklasser har besökt Glava Energy Center under hösten. Totalt under året handlar det om nästan
1 000 elever som lärt sig mer om framtidens energi.

Glava Energy Center, GEC, har under 2013 samarbetat med Fortum för att få skolelever till Glava. Konceptet har varit lyckat och i princip alla elever från årskurs 5 och 8 i Arvika kommun har besökt centret, men även gymnasieklasser.
– Vi tycker att det här är viktigt. Vi vet att vi kommer behöva rekrytera mycket ny personal under de kommande åren, och kan vi redan nu väcka intresse för de här frågorna så är mycket vunnet, säger Christer Bergerland som är Fortums representant i GEC.
– Det handlar också om ett större samhällsperspektiv. Ska vi klara av omställningen till ett samhälle där all energi kommer från förnyelsebara energikällor så behövs det engagemang och kunskap, säger Bergerland.

Fortum har under många år satsat på ungdomskommunikation i projektet Energisnackis. Tiotusentals skolelever i bland annat Värmland, Hälsingland och Stockholm har fått lära sig om förnyelsebar energi och besöka delar av Fortums verksamhet. I Glava har fokus givetvis legat på solenergi.
– Vi är jättenöjda med det här konceptet. Det är kul att olika organisationer kan samarbeta, som i det här fallet vi i Glava, Fortum och kommunen, säger Magnus Nilsson som är verksamhetsansvarig på GEC.
– Glava är den perfekta plattformen för att arbeta med de här frågorna. Här kan vi kombinera teori och praktik på ett sätt som går på få andra ställen, säger Christer Bergerland på Fortum.

Studiebesok-glava-54 Studiebesok-glava-23 Studiebesok-glava-5

För mer information, kontakta:
Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum
Telefon: 070-31 28 502