Framtidens mobil laddar sig själv?

Igår skrev nyteknik.se att Nokia har sökt patent på en mobiltelefon som laddar sig själv. Telefonen tillvaratar rörelseenergin som uppstår när mobilens användare rör sig. på Nytt eller inte, det finns många kommentarer om detta vid artikeln, men det låter som en bra idé om det fungerar.