Framtidens röster om energi på Fortums första seminarium i Almedalen

I vårt arbete med att försöka skapa ett mer hållbart samhälle gäller det att göra rätt val. Vi som energibolag behöver få en bättre insikt i hur nästa generations beslutsfattare tänker kring energi-, och klimatfrågor. Detta var fokus för Fortums första, och fullsatta, seminarium på M/S Blue Charm i Almedalen, dit vi hade bjudit in framtidens beslutsfattare och dagens näringslivsföreträdare för att diskutera energi- och klimatpolitik.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter på Fortum och moderator för seminariet, inledde med några siffror ur en färsk opinionsundersökning som Fortum har gjort tillsammans Novus. I den märks tydliga skillnader mellan unga och äldre i synen på miljö-, klimat- och energifrågorna. Resultatet visar att det är de unga, och då framförallt de unga kvinnorna, som tar ledningen i arbetet för en energiomställning mot ett mer klimatneutralt samhälle. De skjuter inte över hela ansvaret på politiker, myndigheter eller näringsliv, utan visar ett stort engagemang samtidigt som de är beredda att göra sin del av jobbet.

–       Det är viktigt att politikerna fångar upp engagemanget hos de unga som på ett så tydligt sätt ser mer positivt på miljö- och energifrågor än de äldre. Fortums vision är att all energi i framtiden kommer från solen, antingen direkt eller indirekt. Vi kallar det för en resa mot en Solekonomi, men det är en resa vi inte kan göra ensamma utan vi behöver ett brett engagemang. Vi vill höra många olika synpunkter, inte minst från de som skall fatta besluten och vara med länge på resan, och det är därför vi har bjudit in till det här seminariet, sa Per Langer, vd Fortum Sverige inför seminariet.

Framtidens röster om energi

Rasmus Törnblom, MUF, Ellinor Eriksson, SSU, Lorentz Tovatt, Grön Ungdom, Josefine Temrell, LUF, och Karin Fälldin, CUF fanns på plats för att ge sin syn på vad som kommer krävas av politiken i framtiden respektive vad som krävs av företagen, av institutioner respektive marknader. Näringslivet, representerat av Johan Söderström, VD ABB Sverige, Per Langer, VD Fortum Sverige, och Pernilla Ström, småföretagare och journalist, fick möjlighet att kommentera. Det visade sig att visst finns det åsiktsskillnader, men att det också finns samsyn.

  • Energi och miljö är en av de absolut viktigaste frågorna idag. För att säkra energiförsörjning på ett hållbart sätt behövs gemensamma spelregler, i Sverige och globalt: Globala lösningar på globala problem. Att vi behöver gå mot ett mer hållbart samhälle är en självklarhet och så länge vi ser hållbarhet som en kostnad så är vi fel ute. En framtid med 100% förnybart är möjligt, när i tiden det kan uppnås är frågan.
  • Energieffektivisering är ett av de viktigaste recepten för att minska utsläppen. Studier visar att vi kan minska utsläpp med 70% genom energieffektivisering, enligt Johan Söderström, ABB. T ex kan innovationer inom kraftöverföring göra att vi kommer kunna ta solkraft där den finns och transportera den dit den behövs.
  • Möjliggör för kunder bli aktiva elkonsumenter, bl a genom att förenkla. Få till stånd nettodebitering. Motarbeta protektionism som strafftullar på solpaneler. Förenkla information till och kommunikation med konsumenterna. Och det får inte vara dyrare att välja grönt.
  • Politiker har en viktig roll. Men företagen/näringslivet kan också gå i bräschen. Det går att göra mycket själv och många kan tjäna som förebild. Även om man inte kan göra allt så kan man göra något.

Engagemanget hos alla deltagarna var tydligt, och gav nerv till diskussionen. Att även unga politiker har en viktig del i besluten kring det framtida energisamhället tycker vi på Fortum är en självklarhet och vi har därför etablerat ett nätverk för unga politiker där vi lyssnar in och diskuterar deras syn på framtidens energiförsörjning.

–       Samtidigt tillhör de ledande företrädarna inom både politik och näringsliv idag i huvudsak den äldre generationen. Vår förhoppning är att det inte ska försena de beslut som är nödvändiga att ta för att nå det vi på Fortum kallar framtidens solekonomi, alltså att praktiskt taget all energi produceras klimatsmart och till rimliga priser, avslutar Per Langer.

åhörare framtidens röster om energi