Almedalen måndag: Frukostseminarium Från Dröm till Ström

Fortums frukostseminarium var välbesökt med över 70 personer som besökare. Hur tillståndsprocessen för förnybar energi kan underlättas var temat och det var en kunnig och engagerad panel som debatterade frågan.

Per Langer, VD Fortum Sverige hälsade alla välkomna och sedan talade Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power. Han inledde med en bakgrund med aktuella exempel, både sådana som varit problematiska och där det fungerat smidigt.

Med två experter i panelen och två riksdagsledamöter kunde flera perspektiv ställas mot varandra. Alla var överens om behovet av en smidigare process, men åsikterna gick isär om vad som är bästa metoden.

En tanke är att ökat samarbete mellan olika aktörer och intressenter på ett tidigt stadium kan bidra till mer förnybar energi, inte minst vågkraft.

Vi intervjuar Svante Axelsson, Generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen i filmen om detta.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=kZmKTHVaS08]