"Fridlys vattenkraften" – debattinlägg från seminariet i Almedalen

Kan vi använda våra rika naturtillgångar på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt? År det viktigt för vår framtid? Fortums Almedalsseminarium ”Fridlys vattenkraften” lockade en stor publik. Nedan följer Fortums debattinlägg. Läs här ett kortare referat från seminariet.

Gruvorna, vattnet och skogen byggde den svenska välfärdsstaten. I  Sverige är vi och kommer även i framtiden att vara beroende av våra basnäringar. Trots det är det många som ifrågasätter användningen av våra naturtillgångar. Det finns krav på att återställa älvar och åar som varit reglerade sedan 1700-talet och att inga nya gruvor ska öppnas. I skogsbruket har man slutat med besprutning och vid avverkning tas hänsyn till biologisk mångfald. Nu står i stället skogens sociala kvaliteter på dagordningen.

Det finns fortfarande ett starkt stöd för vattenkraft, gruv- och skogsnäring,71 % av svenskarna tycker att vattenkraften är så viktig för Sveriges energiförsörjning att vi måste acceptera viss miljöpåverkan. Motsvarande siffra för gruv- och skogsnäringen är 69 %.

Trots detta har samhällsdebatten förändrats under senare år, det pågår en större internationell och nationell samverkan och i vissa fall leder det till stark lokal opinion. Vi har gått från logiska till mer emotionella argument. Det har blivit mycket viktigare att vara lyhörd för lokala intressen, bygga nätverk och ömsint ta tillvara eventuell kritik som framförs.

fortum-seminarium-fridlys-vattenkraften

Vattenkraften har historiskt sett varit ryggraden i den svenska energiförsörjningen och kommer att vara ryggraden i ett framtida energisystem baserat på uthållig förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi kommer att behöva mer vattenkraft inte mindre. Trots det i dag fattas beslut i domstolar, av myndigheter och politiker som lägger en död hand över vattenkraften. Det saknas ett helhetsperspektiv på vattenkraften.

Hur vi använder vattnet, skogen och våra mineraltillgångar är avgörande för att bygga både ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. För att lyckas krävs både investeringar och  mer dialog mellan företag, politiker, myndigheter och inte minst lokala intressegrupper.

Avslutningsvis några ord från Fortum Sveriges VD Per Langers inledning: ”Jag tror på vattenkraften, när jag besöker ett vattenkraftverk tycker jag att det är vackert, och jag är stolt över vattenkraften.” Fortum har 161 vattenkraftverk i Sverige. För oss är det en självklarhet att driva dessa på bästa, mest effektiva och hållbara sätt, och att vattenkraften kommer att fortsätta vara ryggraden i svensk elproduktion.

Deltagare: Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter på Fortum i Sverige, Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, Isadora Wronski, Greenpeace, Stefan Nyström, Generalsekreterade Sportfiskarna, Göran Johnsson (fd ordförande IF Metall), Marie Wickberg (C), Jonas Lundström, Kommunikationschef, Northland Resources, och  Jens Bjöörn, kommunikationschef vattenkraft Fortum Sverige, och lämnade sedan över till Bo Krogvig, Senior rådgivare Six year plan. Tack för er medverkan!