Gammelänge kraftverk moderniseras

Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.

Gammelänge kraftverk vid Indalsälven togs i drift redan 1945. Den el som produceras motsvarar i dagsläget det årliga energibehovet för mer än 25 000 småhus. Nu är det dags att bygga om två av verkets totalt tre aggregat och förse hela verket med ett nytt styrsystem.

–        Totalt investerar vi på Fortum närmare en miljard kronor om året i vår vattenkraft och det här är en del i vårt investeringsprogram, säger Bertil Olofsson, Fortums drift & underhållschef för Indalsälven. När vi är klara kommer vi att kunna köra anläggningen betydligt effektivare och med förbättrad personsäkerhet samtidigt som risken för negativ miljöpåverkan, exempelvis oljeläckage från turbinerna, minskar avsevärt.

Gammelänge vattenkraftverk är utrustad med tre aggregat som tillsammans ger en effekt på 78 MW. Den årliga produktionen i anläggningen uppgår till ca 500 GWh. När renoveringen är klar kommer samma mängd vatten att avledas som tidigare. Produktionen av uthållig energi blir säkrare och stabilare. Det är bra, inte minst mot bakgrund av att vattenkraften behövs som balanskraft för vindkraften de dagar det inte blåser. Fortum investerar årligen cirka 100 miljoner Euro i den nordiska vattenkraften

För ytterliggare information kontakta:

Bertil Olofsson, drift & underhållschef Indalsälven tel: 063-55 13 04

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25