Global Overshoot Day inträffar allt tidigare – hur kan vi flytta fram den?

Den 29 juli har vi använt de resurser som jorden kan förnya under ett år enligt Global Overshoot Network. Överutnyttjandet består inte bara av ekologiska resurser utan även av de koldioxidutsläpp som människan skapar. Runt sextio procent utgörs av just koldioxidutsläpp. Av detta skäl vill Fortum lyfta fram ett antal initiativ och exempel som kan bidra till att märkbart minska koldioxidutsläppen. Det handlar om förändrade beteenden, det handlar om en innovationsdriven samhällsförändring men kanske allra viktigast så handlar det om en gemensam insats som måste till för att vi ska kunna flytta Global Overshoot Day åt rätt håll.

Global Overhoot Day är en sammanvägning av flera olika sorters resursanvändning, Fortum fokuserar på koldioxidutsläppen som utgör sextio procent av det ekologiska fotavtrycket. Internationella energirådet, IEA, pekar ut el & värme, transporter, industri samt byggnader som de sektorer som står för huvuddelen av koldioxidutsläppen. Till detta kommer även utvecklingen av en cirkulärekonomi som har en nyckelroll i att minska det hållbarhetsgap som vi står inför.

-Global Overshoot Day flyttar sig stadigt åt fel håll och vår uppfattning är vi behöver bli bättre på att lyfta fram vilka sektorer som både idag står för en stor del koldioxidutsläppen och har en bra potential att snabbt minska sin påverkan. Inom flera områden finns det redan lösningar och kan vi bli bättre att där driva förändringen så skapar vi mer tid för att hantera de mer utmanade sektorerna, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum.

Inom många områden så har ett förändrat konsumentbeteende betydelse, men inom flera områden så kommer de mest effektiva förändringarna genom åtgärder på samhällsnivå. I de allra flesta fall måste det finnas någon from av infrastruktur på plats som underlättar hållbara lösningar och val. Cirkulärekonomi är en sådan samhällsförändring med stor potential, inte minst för specifika material som exempelvis plast, exempelvis skulle hälften av plastproduktionen inom EU kunna tillgodoses med hjälp av återvunnen plast. Plasten skapar både hållbara lösningar och utmaningar, men de potentiellt katastrofala konsekvenserna kommer när det saknas infrastruktur för avfallshantering.

Ett nyckelområde för att flytta Global Overshoot Day framåt är energisektorn. Av de 155 dagar som det i år handlar om med så står enbart produktionen el och värme för 33 av dessa dagar, vilket är mer än en tredjedel av koldioxidutsläppen. Det är alltså av yttersta vikt att snabbt fasa ut de fossila bränslena, inte minst då i princip samtliga övriga områden ser elektrifiering som sättet att minska sina koldioxidutsläpp. Det absolut effektiva sättet att minska utsläppen är att sätta ett pris på dem och för att det ska vara effektivt behöver det vara något som är lika sammanlänkat globalt som ekonomin i övrigt. Det gör det även möjligt att låta koldioxidutsläppen  i tillverknings- och transportledet få genomslag på ett sådant sätt att det underlättar för konsumenterna att göra medvetna val.

www.letsmovethedate.com presenterar Fortum exempel som har potential att göra stor skillnad inom de olika sektorer som står för utsläppsvolymerna, allt från innovativa sätt att producera textilfibrer av restprodukter från bambuodling till självkörande eldrivna tunga transporter. Ambitionen är att över tid fortsätta lyfta fram innovationer och lösningar som kan bidra till att flytta fram dagen. Utmaningarna återfinns inom alla sektorer, därför har vi valt att lyfta fram initiativ och innovationer som vi bedömer har stor betydelse, alldeles oavsett om det är just vi som arbetar med dem eller inte. Det gör vi för att det är ett gemensamt arbete som krävs för att få till stånd lösningar för en renare värld.

-Det vi vill bidra till är att fler får en bättre förståelse för vad det är som påverkar Global Overshoot Day. Vi vill visa på hur innovation och teknisk utveckling både skapar bättre resurseffektivitet och minskar koldioxidutsläppen vilket är helt avgörande för mer hållbara lösningar, säger Per-Oscar Hedman.